สแกนเพื่อดาวน์โหลด
คู่มือการติดตั้ง
คู่มือการติดตั้งแอปสำหรับ iOS
คู่มือการติดตั้งแอปสำหรับ iOS
01
แสกน QR โค๊ดหรือแตะเพื่อดาวน์โหลด
02
แตะ ดาวน์โหลด เมื่อมีข้อความแจ้ง
logo
03
ตรวจสอบการติดตั้งแอปที่หน้าจอโทรศัพท์
04
เชื่อถือ แอปของเรา
ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การจัดการ VPN และอุปกรณ์ > โปรโฟล์กำหนดค่า
logologo
เริ่มดาวน์โหลด