สแกนเพื่อดาวน์โหลด
คู่มือการติดตั้ง
คู่มือการติดตั้งแอปสำหรับแอนดรอยด์
คู่มือการติดตั้งแอปสำหรับแอนดรอยด์
01
แสกน QR โค๊ดหรือแตะเพื่อดาวน์โหลด
02
แตะ ดาวน์โหลด เมื่อมีข้อความแจ้ง
logo
03
ตรวจสอบการติดตั้งแอปที่หน้าจอโทรศัพท์
หมายเหตุ:
  1. อุปกรณ์บางรุ่นอาจมีการแจ้งเตือน 'แอปนี้ไม่ปลอดภัย' แตะ 'ติดตั้งต่อไป' เพื่อข้ามข้อความความปลอดภัย
  2. หากจำเป็น คุณอาจต้องเปลี่ยนการตั้งค่าในอุปกรณ์ของคุณเพื่ออนุญาตให้ทำการติดตั้งแอปพลิเคชั่นนอกเหนือจากเพลย์สโตร์ โดยไปที่ การตั้งค่า > ระบบความปลอดภัย > ไม่ทราบที่มา
เริ่มดาวน์โหลด