Trực tiếp(23)
Hôm Nay(193)
Sớm(148)
Cá Cược Tổng Hợp(11)
BO3 |
CS2 - IEM Chengdu
IN-PLAYBản đồ 2
Virtus.Pro
0.20
Thêm vào Cược xiên
0vs1
Bản Đồ 2 Cược Thắng Thua
G2 Esports
-0.33
44+
BO5 |
Liên Minh Huyền Thoại - LCK Challengers League Mùa Xuân
IN-PLAYBản đồ 1
Dplus KIA Challengers
0vs0
Bản Đồ 1 Cược Thắng Thua
KT Rolster Challengers
255+
BO3 |
CS2 - EsportsBattle
TRỰC TIẾP
Purple Haze
-0.87
0vs1
Bản Đồ 2 Cược Thắng Thua
Gameinside
0.67
26+
BO3 |
Rainbow Six - Giải đấu Nhật Bản
TRỰC TIẾP
IGZIST
-0.58
0vs1
Bản Đồ 3 Cược Thắng Thua
CAG Osaka
0.38
1+
BO3 |
CS2 - European Pro League
IN-PLAYBản đồ 1
JANO Esports
-0.41
0vs0
Bản Đồ 1 Cược Thắng Thua
Zero Tenacity
0.25
26+
BO3 |
CS2 - United21
TRỰC TIẾP
Lilmix
-0.97
0vs0
Bản Đồ 2 Cược Thắng Thua
Verdant
0.71
8+
BO3 |
Mobile Legends: Bang Bang - MPL Philippines
TRỰC TIẾP
TNC Pro Team
0.40
0vs1
Bản Đồ 2 Cược Thắng Thua
Omega Esports
-0.60
12+
BO5 |
Arena of Valor - Đấu trường Vinh quang Mùa Xuân
IN-PLAYBản đồ 2
The Daredevil Team
-0.67
0vs1
Bản Đồ 2 Cược Thắng Thua
GG Live
0.40
5+
BO3 |
Dota 2 - Elite League
IN-PLAY 05:00PM
G2.iG
-0.76
-vs-
Cược đội thắng
31phút Còn
Gaimin Gladiators
0.60
212+
BO3 |
Dota 2 - Elite League
IN-PLAY 08:00PM
Tundra Esports
0.53
-vs-
Cược đội thắng
3giờ31phút Còn
PSG Quest
-0.67
212+
BO3 |
Dota 2 - Elite League
IN-PLAY 11:00PM
Team Falcons
0.43
-vs-
Cược đội thắng
6giờ31phút Còn
Xtreme Gaming
-0.55
212+
BO3 |
Dota 2 - Elite League
IN-PLAY 02:00AM
Team Liquid
0.47
-vs-
Cược đội thắng
9giờ31phút Còn
Azure Ray
-0.60
212+
BO3 |
CS2 - IEM Chengdu
IN-PLAY 06:15PM
Team Liquid
-0.58
-vs-
Cược đội thắng
1giờ46phút Còn
FaZe Clan
0.45
92+
BO5 |
Vua Vinh Quang - KPL Mùa Xuân
IN-PLAY 05:00PM
Jinan RW
0.50
-vs-
Cược đội thắng
31phút Còn
Xiamen VG
-0.64
181+
BO5 |
Vua Vinh Quang - KPL Mùa Xuân
IN-PLAY 08:00PM
Hangzhou LGD.NBW
-0.84
-vs-
Cược đội thắng
3giờ31phút Còn
Guangzhou.TTG
0.67
177+
BO3 |
Valorant - VCT China
IN-PLAY 05:00PM
JD Gaming
0.30
-vs-
Cược đội thắng
31phút Còn
Nova Esports
-0.47
25+
BO3 |
Valorant - VCT China
IN-PLAY 08:00PM
FunPlus Phoenix
0.18
-vs-
Cược đội thắng
3giờ31phút Còn
Dragon Ranger Gaming
-0.32
25+
BO3 |
CS2 - EsportsBattle
IN-PLAY 07:00PM
NightRaid
0.70
-vs-
Cược đội thắng
2giờ31phút Còn
sEight
1.00
38+
BO3 |
CS2 - EsportsBattle
IN-PLAY 10:00PM
sEight
1.00
-vs-
Cược đội thắng
5giờ31phút Còn
NightRaid
0.70
38+
BO3 |
Rainbow Six - Giải đấu Nhật Bản
TRỰC TIẾP 05:00PM
Fathers back
-0.38
-vs-
Cược đội thắng
31phút Còn
KINOTROPE gaming
0.23
7+
BO3 |
Rainbow Six - Giải đấu Hàn Quốc
TRỰC TIẾP 05:00PM
Dplus
0.54
-vs-
Cược đội thắng
31phút Còn
PSG Talon
-0.79
7+
BO3 |
Rainbow Six - Giải đấu Hàn Quốc
TRỰC TIẾP 08:00PM
WEBL
-0.37
-vs-
Cược đội thắng
3giờ31phút Còn
FearX
0.22
7+
BO5 |
Arena of Valor - Đấu trường Vinh quang Mùa Xuân
TRỰC TIẾP 08:30PM
Saigon Phantom
0.10
-vs-
Cược đội thắng
4giờ1phút Còn
HEAVY
-0.26
8+
BO3 |
CS2 - European Pro League
IN-PLAY 06:30PM
Permitta Esports
1.00
-vs-
Cược đội thắng
2giờ1phút Còn
mouz NXT
0.70
28+
BO3 |
CS2 - United21
TRỰC TIẾP 07:00PM
UNiTY esports
0.88
-vs-
Cược đội thắng
2giờ31phút Còn
Johnny Speeds
0.80
16+
BO3 |
Mobile Legends: Bang Bang - MPL Philippines
IN-PLAY 06:30PM
Blacklist International
-0.70
-vs-
Cược đội thắng
2giờ1phút Còn
RSG Philippines
0.50
23+
BO3 |
Dota 2 - Giải đấu chuyên nghiệp châu Âu
IN-PLAY 05:00PM
NAVI Junior
0.83
-vs-
Cược đội thắng
31phút Còn
Rest Farmers
0.83
38+
BO3 |
Dota 2 - Giải đấu chuyên nghiệp châu Âu
IN-PLAY 08:00PM
Dandelions
-0.80
-vs-
Cược đội thắng
3giờ31phút Còn
Rest Farmers
0.55
38+
BO3 |
Dota 2 - Giải đấu chuyên nghiệp châu Âu
IN-PLAY 11:00PM
Dandelions
0.70
-vs-
Cược đội thắng
6giờ31phút Còn
Monte
1.00
38+
BO3 |
Valorant - Challengers : South Asia Split 1 Cup
TRỰC TIẾP 05:30PM
MLT Esports
0.92
-vs-
Cược đội thắng
1giờ1phút Còn
Grayfox Esports
0.76
6+
BO3 |
Valorant - Challengers : South Asia Split 1 Cup
TRỰC TIẾP 08:30PM
Revenant Esports
0.40
-vs-
Cược đội thắng
4giờ1phút Còn
Reckoning Esports
-0.60
6+
BO3 |
Valorant - Challengers: Oceania Split 1
TRỰC TIẾP 04:30PM
FOCUSGG
-0.94
-vs-
Cược đội thắng
1phút Còn
ARENA Internet Cafe
0.65
6+
BO3 |
Valorant - Challengers: Oceania Split 1
TRỰC TIẾP 06:30PM
JiJieHao BONK
0.12
-vs-
Cược đội thắng
2giờ1phút Còn
EDGE
-0.24
6+
BO2 |
CrossFire - Honor Cup
TRỰC TIẾP 07:00PM
EP.P
1.50.83
-vs-
Cược Chấp
2giờ31phút Còn
Q9
-1.50.77
3+
BO2 |
CrossFire - Honor Cup
TRỰC TIẾP 08:40PM
BS.F
-1.50.97
-vs-
Cược Chấp
4giờ11phút Còn
KZ
1.50.65
3+
BO2 |
CrossFire - Honor Cup
TRỰC TIẾP 10:20PM
AG.Y
1.50.58
-vs-
Cược Chấp
5giờ51phút Còn
WE
-1.5-0.93
3+
BO2 |
Crossfire Mobile - Kwai Legends Cup
TRỰC TIẾP 05:00PM
eStar
-1.5-0.69
-vs-
Cược Chấp
31phút Còn
XROCK
1.50.42
3+
BO2 |
Crossfire Mobile - Kwai Legends Cup
TRỰC TIẾP 06:40PM
LGD
-1.5-0.58
-vs-
Cược Chấp
2giờ11phút Còn
WE
1.50.34
3+
BO2 |
Crossfire Mobile - Kwai Legends Cup
TRỰC TIẾP 08:20PM
EDG
1.50.44
-vs-
Cược Chấp
3giờ51phút Còn
BS
-1.5-0.72
3+
BO2 |
Crossfire Mobile - Kwai Legends Cup
TRỰC TIẾP 10:00PM
EP
-1.5-0.94
-vs-
Cược Chấp
5giờ31phút Còn
AG
1.50.59
3+
BO5 |
Warcraft 3 - Chung kết W3Champions
TRỰC TIẾP 08:00PM
Moon
0.51
-vs-
Cược đội thắng
3giờ31phút Còn
Kaho
-0.75
6+
BO5 |
Warcraft 3 - Chung kết W3Champions
TRỰC TIẾP 09:15PM
Sok
0.12
-vs-
Cược đội thắng
4giờ46phút Còn
XiaoKai
-0.24
6+
BO5 |
Warcraft 3 - Chung kết W3Champions
TRỰC TIẾP 10:30PM
LabyRinth
0.50
-vs-
Cược đội thắng
6giờ1phút Còn
Starbuck
-0.74
6+
BO3 |
CS2 - Skyesports Masters
IN-PLAY 09:30PM
Ninjas in Pyjamas
-0.86
-vs-
Cược đội thắng
5giờ1phút Còn
OG
0.68
74+
BO3 |
CS2 - Skyesports Masters
IN-PLAY 12:00AM
FORZE Esports
-0.46
-vs-
Cược đội thắng
7giờ31phút Còn
BIG
0.35
74+
BO3 |
CS2 - RES Regional Series LATAM
TRỰC TIẾP 10:00PM
ODDIK
0.64
-vs-
Cược đội thắng
5giờ31phút Còn
Team Solid
-0.92
28+
BO3 |
CS2 - RES Regional Series LATAM
TRỰC TIẾP 01:00AM
w7m esports
-0.59
-vs-
Cược đội thắng
8giờ31phút Còn
RED Canids
0.39
28+
BO3 |
CS2 - European Pro League Female
TRỰC TIẾP 10:00PM
Permitta Female
-0.87
-vs-
Cược đội thắng
5giờ31phút Còn
Astralis Women
0.60
28+
BO3 |
CS2 - European Pro League Female
TRỰC TIẾP 12:30AM
NAVI Javelins
0.10
-vs-
Cược đội thắng
8giờ1phút Còn
Let Her Cook
-0.22
28+
BO5 |
League of Legends - GLL Mùa Xuân
TRỰC TIẾP 11:00PM
Anorthosis Famagusta Esports
0.29
-vs-
Cược đội thắng
6giờ31phút Còn
Team Phantasma
-0.51
39+
BO2 |
CS2 - Polska Liga Esportowa Split 1
TRỰC TIẾP 11:00PM
M1 Gaming
-1.5-0.62
-vs-
Cược Chấp
6giờ31phút Còn
DEEZ NUTS
1.50.41
10+
BO2 |
CS2 - Polska Liga Esportowa Split 1
TRỰC TIẾP 01:00AM
9INE Academy
1.50.88
-vs-
Cược Chấp
8giờ31phút Còn
Permitta Esports
-1.50.80
10+
BO2 |
CS2 - Polska Liga Esportowa Split 1
TRỰC TIẾP 03:00AM
brazylijski luz
-1.50.53
-vs-
Cược Chấp
10giờ31phút Còn
AVEZ
1.5-0.78
10+
BO3 |
Valorant - VCT EMEA
IN-PLAY 11:00PM
Fnatic
0.30
-vs-
Cược đội thắng
6giờ31phút Còn
GIANTX
-0.47
25+
BO3 |
Valorant - VCT EMEA
IN-PLAY 02:00AM
Karmine Corp
0.33
-vs-
Cược đội thắng
9giờ31phút Còn
Gentle Mates
-0.51
25+
BO5 |
Liên Minh Huyền Thoại - Prime League 1st Division Spring
IN-PLAY 12:00AM
SK Gaming Prime
0.50
-vs-
Cược đội thắng
7giờ31phút Còn
Eintracht Spandau
-0.70
221+
BO3 |
Rainbow Six - Giải đấu Brazil
TRỰC TIẾP 12:00AM
FURIA Esports
0.30
-vs-
Cược đội thắng
7giờ31phút Còn
Keyd Stars
-0.47
7+
BO3 |
Rainbow Six - Giải đấu Brazil
TRỰC TIẾP 03:00AM
Black Dragons
0.40
-vs-
Cược đội thắng
10giờ31phút Còn
E1 Sports
-0.60
7+
BO3 |
Dota 2 - EPL World Series Mỹ
TRỰC TIẾP 01:00AM
beastcoast
0.55
-vs-
Cược đội thắng
8giờ31phút Còn
Infinity
-0.80
16+
BO3 |
Dota 2 - EPL World Series Mỹ
TRỰC TIẾP 04:00AM
x5 Gaming
0.55
-vs-
Cược đội thắng
11giờ31phút Còn
Qhali
-0.80
16+
BO3 |
CS2 - BB Dacha Belgrade Europe (Play-in)
04/13 02:00AM
AMKAL
-0.80
-vs-
Cược đội thắng
9giờ31phút Còn
Aurora
0.55
38+
BO5 |
Call of Duty - Liên Minh Call of Duty
TRỰC TIẾP 03:00AM
Atlanta FaZe
0.07
-vs-
Cược đội thắng
10giờ31phút Còn
Minnesota Rokkr
-0.18
6+
BO5 |
Call of Duty - Liên Minh Call of Duty
TRỰC TIẾP 04:30AM
Los Angeles Guerrillas
-0.66
-vs-
Cược đội thắng
12giờ1phút Còn
Las Vegas Legion
0.44
6+
BO3 |
StarCraft 2 - ESL StarCraft 2 Masters Spring Americas
TRỰC TIẾP 03:20AM
Astrea
0.01
-vs-
Cược đội thắng
10giờ51phút Còn
Maplez
-0.12
6+
BO3 |
StarCraft 2 - ESL StarCraft 2 Masters Spring Americas
TRỰC TIẾP 04:40AM
SpeCial
0.05
-vs-
Cược đội thắng
12giờ11phút Còn
Epic
-0.16
6+
BO3 |
StarCraft 2 - ESL StarCraft 2 Masters Spring Americas
TRỰC TIẾP 05:20AM
trigger
0.01
-vs-
Cược đội thắng
12giờ51phút Còn
Dolan
-0.12
6+
BO3 |
Valorant - Challengers: Bắc Mỹ Split 1
TRỰC TIẾP 04:00AM
M80
0.12
-vs-
Cược đội thắng
11giờ31phút Còn
Winthrop University
-0.24
6+
BO3 |
Valorant - Challengers: Bắc Mỹ Split 1
TRỰC TIẾP 07:00AM
QoR
0.78
-vs-
Cược đội thắng
14giờ31phút Còn
Thinking Men
0.90
6+
BO3 |
Rainbow Six - Liên Minh Bắc Mỹ
TRỰC TIẾP 06:00AM
M80
0.58
-vs-
Cược đội thắng
13giờ31phút Còn
Spacestation Gaming
-0.84
8+
BO3 |
Rainbow Six - Liên Minh Bắc Mỹ
TRỰC TIẾP 09:00AM
DarkZero Esports
0.23
-vs-
Cược đội thắng
16giờ31phút Còn
Luminosity Gaming
-0.38
7+
BO5 |
League of Legends - LPL Mùa Xuân
04/14 06:00PM
Top Esports
0.54
-vs-
Cược đội thắng
2Ngày1giờ Còn
JD Gaming
-0.68
306+
BO5 |
League of Legends - LCK Mùa Xuân
04/13 02:00PM
T1
0.70
-vs-
Cược đội thắng
21giờ31phút Còn
Hanwha Life Esports
-0.88
376+
BO5 |
Vua Vinh Quang - KPL Mùa Xuân
04/13 02:00PM
Wuhan.eStarPro
0.48
-vs-
Cược đội thắng
21giờ31phút Còn
BOA
-0.61
171+
BO5 |
Vua Vinh Quang - KPL Mùa Xuân
04/13 05:00PM
Foshan DRG
0.99
-vs-
Cược đội thắng
1Ngày31phút Còn
Changsha.TES.A
0.81
171+
BO5 |
Vua Vinh Quang - KPL Mùa Xuân
04/13 08:00PM
Suzhou KSG
-0.38
-vs-
Cược đội thắng
1Ngày3giờ Còn
Chengdu.AG
0.28
9+
Sao Kê
Cược Xiên
UUS
0.00
Phiếu cược của bạn trống.

Nhấn vào nút để trở về trang cá cược.

0Cược Xiên
Trang chủ
Sao Kê
Tài khoản