Baccarat - Cách Chơi Để Thắng

บาคาร่าตารางที่ 01

Trong tất cả các môn chơi ở Casino, Baccarat là môn mà bạn có xác suất thắng cao nhất. Nếu bạn đặt ở ô Banker hoặc Phayer, xác suất thắng của bạn là 50%, bằng với xác suất thắng của nhà cái. Nhà cái chỉ kiếm tiền được nhờ 5% tiền hoa hồng mỗi khi bạn đặt ở Banker và trúng. Họ cũng lợi thế hơn bạn nếu bạn đặt ở ô Tie (huề).

Trong Baccarat có 3 ô để bạn chọn đặt:
- Banker 
- Player 
- Tie 

Ô Tie ở giữa. Bàn cũng phân ra các ô Banker và Player rõ rệt. Đây chỉ là tên gọi thôi chứ bạn đặt bên nào cũng được. Bài dựa vào cách tính điểm Banker và Player. Bên nào cao điểm hơn thì bên đó thắng. Nếu hai bên bằng điểm nhau thì gọi là Tie (huề).

Nếu bạn đặt Player và thắng, bạn được chung 1:1. 
Nếu bạn đặt ở Banker và thắng, bạn cũng được chung 1:1, nhưng nhà cái lấy tiền hoa hồng 5%. 
Lý do là trong cách rút bài của môn này, Banker có lợi điểm hơn Player một ít.
Nếu bạn để ý và ghi xuống sau nhiều lần rút bài (một vài trăm lần), số lần Banker thắng luôn cao hơn số lần Player thắng. Nếu bạn đặt Banker hoặc Player và bài ra Tie thì bạn huề với nhà cái và không bị mất tiền đặt.

Trong môn này Casino cũng cung cấp giấy viết cho bạn để ghi ra và theo dõi bài.

Cách rút bài đều theo cùng qui luật tại tất cả các Casino.

Quy luật chia bài và rút bài

Chia Bài:

Nhà cái chia bài. Trong 4 con bài đầu này:
- Cây thứ 1 và cây thứ 3 chia vào Player.
- Cây thứ 2 và cây thứ 4 chia vào Banker. 

Rút Bài:

Sau khi mỗi bên có 2 cây bài, qui luật rút thêm bài như sau:
Qui luật 1: Bất kỳ Player hoặc Banker có điểm tổng cộng là 8 hoặc 9 thì không bên nào được rút thêm bài (Natural Stands).
Qui luật 2: Nếu điểm Player 0,1,2,3,4, 5 thì 6 hoặc 7 thì đứng (Stands).
Qui luật 3: Banker rút bài nếu điểm Banker là 0,1,2.
Qui luật 4: Nếu bài Banker có 3 nút hoặc cao hơn: Banker rút bài tuỳ theo điểm của Banker và cây bài thứ 3 của Player:
- Banker có 3 nút: Rút thêm bài nếu cây bài thứ 3 của Player là 0,1,2,3,4, 5,6,7,9,10 .
- Banker có 4 nút: Rút thêm bài nếu cây bài thứ 3 của Player là 4,5,6,7.
- Banker có 6 nút: Rút thêm bài nếu cây bài thứ 3 của Player là 6,7.
- Banker có 7 nút: Không được rút thêm bài.
Qui luật 5: Nếu điểm 2 cây bài đầu của Player là 6 hoặc 7 nút:
- Banker không được rút nếu điểm là 6 hoặc 7.
- Banker phải rút thêm nếu điểm là 0 – 5.

Tính Điểm:

Cách tính điểm thì đơn giản: cộng điểm lại tính đến 9 nút. Cây xì tính 1, cây 10, J, Q, K tính 0. Nếu bài trên 10 thì trừ đi 10 hoặc 20 nút. Tính đến 9 nút cho mỗi bên Banker và Player. Bên nào cao điểm hơn thì bên đó thắng. Nếu hai bên bằng điểm nhau thì gọi là Tie (huề).
- Nếu bạn đặt Player và thắng, bạn được chung 1:1.
- Nếu bạn đặt ở Banker và thắng, bạn cũng được chung 1:1 nhưng nhà cái lấy tiền hoa hồng 5%.
- Nếu bạn đặt ở Banker hoặc Player và bài ra Tie thì bạn huề với nhà cái.
- Bạn đặt Tie và điểm Banker, Player bằng nhau thì bạn thắng và được chung 8:1, nếu không thì bạn thua.

Cách Chơi Để Thắng

Không bao giờ đặt Tie cả. Mặc dù được chung 8:1 nếu trúng, nhưng xác suất thắng của bạn rất thấp. 
Bạn đặt ở Banker hay Player khả năng bạn thắng là 50%, mặc dù Banker có phần thắng nhiều hơn một ít nếu chơi càng lâu. Tuy nhiên, nếu bạn muốn thắng bạn cần phải canh bài, điểm tiên quyết là bài phải ra đều.

Cách canh:

Bạn dùng giấy Casino cung cấp ở bàn và ghi ra mỗi lần. Bạn có thể ngồi vào bàn và ghi chép mà không cần phải đặt, bạn chỉ đặt khi thấy bài đã ra đều và cảm thấy tự tin. Bạn canh những trường hợp sau đây:
Trường hợp 1: Banker ra 1 lần rồi đến Player ra 1 lần và bài tiếp tục đều như vậy. 
Trường hợp 2: Banker ra 2 lần rồi đến Player ra 2 lần và bài tiếp tục đều như vậy. 
Trường hợp 3: Banker ra 3 lần rồi đến Player ra 3 lần (hoặc nhiều hơn) và bài tiếp tục đều như vậy. 

Khi bài đã ra đều như vậy, bạn đánh như sau:
Trường hợp 1: Bạn đánh vào Banker ngay sau Player (hoặc ngược lại). 
Trường hợp 2: Bạn chờ Player thắng xong 2 lần, để Banker thắng lần đầu, sau đó bạn đặt ở Banker lần thứ hai (hoặc đánh tương tụ với Player). 
Trường hợp 3: Cũng như ở trường hợp 2, bạn chờ Player thắng một chuỗi, để Banker thắng lần đầu, sau đó bạn đặt ở Banker lần thứ hai (hoặc đánh tương tự với Player). Nếu bạn tự tin rằng chuỗi có thể kéo dài thêm vài lần nữa, bạn có thể tiếp tục đặt ở Banker. Nếu chỗi chấm dứt (Player thắng) thì bạn chỉ thua có 1 lần nhưng bạn đã thắng đến mấy lần. Đến đây bạn phải đứng dậy ra về.

Những điều cần lưu ý:

Một số trường hợp sau đây bạn bắt buộc phải canh lại bài:
Dạng bài ra đều rồi sau đó bị đứt quãng: nếu dạng bài ra đều rồi sau đó ra một dạng chõi. Bạn cần phải canh bài lại từ đầu. Bạn nên nhớ rằng bạn chỉ đặt khi dạng bài đang ra đều như tôi sẽ chỉ. Nếu bài ra bị chõi thì chu kỳ của dạng bài đó đã chấm dứt, bạn bắt buộc phải theo dõi dạng bài kế tiếp.

Xóc lại bài:

Sau khi bộ bài gần hết và tới đây bài làm dấu chủ sòng sẽ xóc và chia lại bài. Các chu kỳ trước đó coi như đã chấm dứt, bạn bắt buộc phải ghi và canh dành lại từ đầu.

Bài ra huề (Tie):

Khi bài ra huề thì bạn cần phải canh lại bài từ đầu vì dạng bài ra trước đó coi như đã chấm dứt.
Hướng dẫn thêm cách ghi và canh bài trong môn Baccarat:
Mặc dù Casino cung cấp cho bạn giấy viết để bạn ghi ra và theo dõi dạng bài, tuy nhiên nếu để ý bạn sẽ thấy trong bàn chơi nhiều người không biết sử dụng lợi điểm này. Một số người khác mặc dù cũng ghi ra nhưng họ theo dõi rất hời hợt.

Để theo dõi và ghi chép cho chính xác bạn ghi kết quả theo hàng dọc mặc dù trong Baccarat khách chơi thường ghi ra theo hàng ngang. Bạn sẽ thấy ghi ra hàng dọc giúp bạn nhận diện dạng bài đang ra một cách dễ dàng. Với phương pháp trên bạn chỉ cần đánh dấu bên nào thắng (Banker hoặc Player), bạn không cần phải ghi ra điểm thắng.

Xin nhắc lại là bạn chỉ đặt khi dạng bài đã ra đều như tôi đã hướng dẫn ở trên. Bởi vì như tôi đã nói trước đây, khi dạng bài đã ra đều thì cây bài kế tiếp có khả năng ra theo dạng bài đó rất là cao, cho dù bạn có đặt hay không đặt. Điều này có nghĩa là cây bài bạn đặt không phụ thuộc vào số đen đỏ của bạn.
Thực ra khi dạng bài ra đều đó là dạng xấu của nhà cái. Đặt vào lúc này là bạn đánh đúng vào thời điểm xấu của nhà cái.

Trong môn Baccarat, một dạng bài xấu của Nhà cái nữa là bài thường ra theo một chuỗi (Banker hay Player liên tiếp ra một dãy). Chuỗi bài này có thể ngắn mà cũng có thể rất dài.

Người chơi Baccarat thường khai thác những chuỗi bài này. Nếu bạn biết cách khai thác chuỗi bài như vậy bằng cách tiếp tục đặt vào dạng bài đang ra bạn có thể thắng vài vố liên tiếp. Nhược điểm của nhiều người chơi là sau khi chuỗi bài đó chấm dứt, họ vẫn tiếp tục đặt nhưng không có hướng định rõ ràng. Trong trường hợp này hầu hết đều nướng lại cho Casino.
Điểm quan trọng ở đây như tôi có nhắc lại nhiều lần là sau khi chuỗi bài chấm dứt, bạn phải bỏ thì giờ canh bài lại. Bạn bao giờ cũng phải nhận định bài một cách rõ ràng trước khi đặt. Nếu bạn cảm thấy bài có gì không ổn hoặc bạn cảm thấy không tự tin xin bạn đừng đặt.

Bạn đến Casino với mục đích chỉ để thắng. Thắng một ván cũng là thắng. Nếu bạn thắng một ván và cảm thấy bài không ra hay mệt mỏi xin hãy ra về. Nếu bạn thắng một chuỗi bài liên tiếp tôi cũng xin bạn hãy ra về. Lý do như tôi đã nói nhiều lần bạn chơi càng lâu thì phán đoán của bạn không còn chính xác nữa, Casino sẽ lượm lại hết của bạn.
 

 

Cách Chơi Sic Bo


Sau đây là nội dung hướng dẫn cách thức đặt cược:

Bảng đặt cược Sicbo hay còn gọi là Tài/Xỉu

Sic Bo Table


Thoạt đầu, khi nhìn vào bảng Tài/xỉu này, có thể bạn sẽ thấy khá phức tạp. Tuy nhiên, một khi bạn hiểu được khái niệm chung, môn chơi này vô cùng đơn giản.

Như bạn thấy, 3 hột xúc xắc được đựng trong 1 cái hộp hình trụ trước mặt nhân viên chia bài. Nhiệm vụ của bạn là đặt cược trên những lựa chọn sao cho giống kết quả. Bạn sẽ chiến thắng!

Bạn có rất nhiều sự lựa chọn để đặt cược, chẳng hạn như cược vào 1 hoặc 2 số nhất định, hoặc có thể kết hợp nhiều lựa chọn. Mỗi lựa chọn sẽ mang 1 tỷ lệ cược khác nhau, bạn có thể cược bao nhiêu tùy thích.

Để giúp bạn hiểu rõ hơn môn chơi này, vui long bạn xem nội dung kèm hình ảnh chú thích dưới đây:

Tài và Xỉu (hay Lớn/nhỏ)

Sic Bo Table

Đa số người chơi thường đặt vào Lớn hoặc Nhỏ. Vì lựa chọn này dự đoán tổng số của 3 hột xúc xắc sẽ là Nhỏ ( tổng từ 4 đến 10 ) hoặc Lớn ( tổng từ 11 đến 17 ). Nếu thắng cược này, bạn sẽ được trả với tỷ lệ 1:1.
Lưu ý:

 

Nếu kết quả là 3 hột xúc xắc giống nhau thì cược Lớn/Nhỏ xem như thua.

Cược Lớn/Nhỏ mang đến cho người chơi cơ hội thắng nhiều hơn những lựa chọn cố định khác.

Cặp số giống nhau

Sic Bo Table


Lựa chọn cược “cặp số giống nhau” là 2 trong số 3 hột xúc xắc có kết quả như nhau.
Bạn có thể cược vào bất kỳ cặp số nào từ 1 đến 6 với tỷ lệ 1:8, tức là số tiền bạn thắng gấp 8 lần số tiền bạn đặt cược.

Không giống như cược “Ba số giống nhau” (phần tiếp theo dưới đây), bạn không có sự lựa chọn đặt cược vào bất kỳ Cặp số giống nhau nào, mà bạn phải đặt cược vào 1 cặp giống nhau nhất định, bạn có thể đặt cược tiếp vào những cặp số cố định còn lại, hoặc những lựa chọn khác nếu bạn thích.
Lưu ý:

Nếu kết quả là “Ba số giống nhau” thì cược “cặp số giống nhau” xem như thua.

Ba số giống nhau

Sic Bo Table


Lựa chọn cược “Ba số giống nhau” là 3 hột xúc xắc có cùng 1 số.

Bạn có thể đặt cược vào lựa chọn “Bất kỳ ba số giống nhau” từ 1 đến 6 với tỷ lệ 1:24, hoặc bạn có thể đặt cược vào lựa chọn “Ba số giống nhau cố định” nào đó với tỷ lệ 1:150. Lựa chọn này hay được gọi là cược “Bão”với tỷ lệ đặt cược cao nhất môn chơi này.

Cược tổng số

Sic Bo Table


Cược này là cược dự đoán tổng số của 3 hột xúc xắc từ 4 đến 17, ( 3 hoặc 18 đã nằm trong lựa chọn “Ba số giống nhau”)

Mỗi số có 1 tỷ lệ tiền cược khác nhau, ví dụ:

Nếu bạn cược vào số 4 có tỷ lệ la 1:50, tức là số tiền thắng cược gấp 50 lần số tiền bạn đặt cược.

Hoặc số 8 và số 13 có tỷ lệ tiền cược như nhau là 1:8.

Cược kết hợp

Sic Bo Table

Cược kết hợp là cược “2 số cố định khác nhau” trong 3 hột xúc xắc.

Tỷ lệ tiền cược là 1:5, tức là số tiền thắng cược gấp 5 lần số tiền bạn đặt cược.Bạn có thể lựa chọn vào bất kỳ 2 số khác nhau nào mà bạn thích.

Cược Đơn lẻ

Sic Bo Table


Cược “Đơn lẻ” là cược bạn dự đoán sẽ có 1 hột xúc xắc mang số từ 1 đến 6 xuất hiện trong 3 hột xúc xắc.

Mỗi lựa chọn mang 1 tỷ lệ tiền cược khác nhau.

Cụ thể là, nếu có 1 hột xúc xắc xuất hiện như số bạn đã cược thì tỷ lệ là 1:1
Nếu có 2 hột xúc xắc xuất hiện như số bạn đã cược thì tỷ lệ là 1:2

Nếu có 3 hột xúc xắc xuất hiện như số bạn đã cược thì tỷ lệ là 1:3. Với tỷ lệ này, bạn có thể nhận thấy rằng có sự khác biệt hoàn toàn nếu bạn thắng cược “Ba số giống nhau cố định” với tỷ lệ 1:150. Sự khác biệt này mang đến thú vị cho môn chơi Sicbo hay Tài/xỉu!

Roulette

Roulette Table

Mục đích của trò chơi là đoán xem bóng sẽ rơi vào ô số nào trên bánh xoay. Bánh xoay Roulette gồm các số từ 1 đến 36, với các màu xen kẽ là đỏ và đen, ngoại trừ xanh lá cây là 0.

Để chơi:

Nhấp vào một chip với giá trị mà bạn muốn chọn.

Nhấp vào một con số hoặc khu vực đặt cược trên bàn roullette để đặt cược. Mỗi lần nhấp là đặt thêm một chip.

Giới hạn cược tối thiểu và tối đa sẽ phụ thuộc vào cấp tài khoản VIP của bạn. Nếu một đơn cược được đặt dưới giới hạn tối thiểu, hệ thống sẽ hiển thị thông báo và số chip trên bàn sẽ nháy sang ba lần. Để biết thêm thông tin chi tiết về giới hạn cược cho tất cả các cửa, rê chuột hoặc nhấp vào ký hiệu giới hạn trên bàn.

Bạn có thể đặt cược Announces hoặc Call Bet bằng cách chọn một chip và nhấp vào nút Voisins du Zero, Tier, Orphelins, Neighbors hoặc Final Bet. Các lựa chọn đặt cược và trả thưởng tương ứng sẽ được giải thích ở phần Quy tắc Roulette Chuyên nghiệp.

Nếu bạn muốn tăng cược với một số tiền khác, chọn một chip khác và đặt cược.

Nhấp chuột phải vào khu vực đặt cược để giảm bớt một chip có cùng giá trị với chip được chọn từ đơn cược, hoặc toàn bộ đơn cược nếu chip được chọn có giá trị lớn hơn đơn cược đã đặt.

Bạn có thể đặt nhiều chip vào các khu vực đặt cược khác nhau gần như cùng lúc.

Nhấp Spin để xoay bánh để xoay bánh sau khi đặt cược. Nhấp "Clear Bets" để hủy các cược đã đặt trên bàn. Sau một vòng xoay, nhấp Rebet để đặt lại cược tương tự như vòng xoay trước, và nhấp Spin để xoay bánh. Nhấp Double để tăng gấp đôi số cược mà bạn đã đặt trên bàn.

Các cược thắng vẫn nằm lại trên bạn. Bạn có thể dọn chúng đi bằng Clear Bets hoặc để yên đó cho đến vòng tiếp theo. 12BET Casino có thể khóa chức năng này ở một số bàn. Nếu bị khóa, cược thắng của bạn sẽ được hoàn trả lại cho bạn ngay.

Lưu ý:

Các lựa chọn đặt cược và trả thưởng tương ứng sẽ được giải thích ở phần Quy tắc Roulette Chuyên Nghiệp.

Giới hạn cược tối thiểu và tối đa sẽ phụ thuộc vào cấp tài khoản VIP của bạn.. Để biết thêm thông tin chi tiết về giới hạn cược cho tất cả các cửa, rê chuột hoặc nhấp vào ký hiệu giới hạn trên bàn.

Quy tắc Roulette Chuyên nghiệp

Có nhiều cách đặt cược khác nhau trong Roulette Chuyên nghiệp. Mỗi đơn cược sẽ bao gồm các bộ số khác nhau, được thể hiện trong phần "Winnings Table" bên dưới.

Straight Up 

Bạn có thể đặt cược với con số bất kỳ, kể cả 0, bằng cách đặt chip vào giữa một số. Việc đặt tối đa cho đơn cược này được thể hiện trên bảng Roulette (xem ký hiệu Tối đa).

Split Bet

Bạn có thể đặt cược vào hai con số bằng cách đặt một chip trên vạch ngăn cách giữa hai số. Việc đặt tối đa cho đơn cược này gọi là cược tối đa Straight Up, nhân đôi.

Street Bet

Để đặt cược vào một hàng ba số (một con phố - street), đặt chip lên vạch ranh giới của bàn roulette ở bên dưới các hang tương ứng. Việc đặt tối đa cho đơn cược này gọi là cược tối đa Straight Up, nhân ba.

Corner Bet

Bạn có thể đặt cược vào bốn số bằng cách đặt các chip ở góc nơi bốn số đó gặp nhau. Việc đặt tối đa cho đơn cược này gọi là cược tối đa Straight Up, nhân bốn.

Four Bet 

Bạn có thể đặt cược vào con số 0, 1, 2, và 3 bằng cách đặt chip lên vạch ranh giới, nơi vạch ngăn cách giữa số 0 và hàng đầu tiên giao nhau. Việc đặt tối đa cho đơn cược này gọi là cược tối đa Straight Up, nhân bốn.

Line Bet

Bạn có thể đặt cược vào hai Street Bet ( ví dụ : sáu con số khác nhau trong hai hàng ba số), đặt chip lên vạch ranh giới của bàn roulette nơi vạch ngăn cách của hai hang giao nhau. Việc đặt tối đa cho đơn cược này gọi là cược tối đa Straight Up, nhân sáu.

Column Bet

Có ba ô dán nhãn "2-1" ở cuối mỗi cột số . Bạn có thể đặt cược cho tất cả các số trong một cột bằng cách đặt chip vào một trong các ô. Nếu bất kỳ con số trong cột được lựa chọn, bạn sẽ thắng với tỷ lệ 2:1; 0 là thua. Việc đặt tối đa cho đơn cược này gọi là cược tối đa Straight Up, nhân mười.

Dozen Bet 

Bạn có thể đặt cược vào một nhóm mười hai con số bằng cách đặt chip vào một trong ba ô đánh dấu "1st 12", "2th 12", hoặc "3rd 12". Nếu một trong 12 số của bạn chọn, bạn sẽ thắng với tỷ lệ 2:1; 0 là thua. Việc đặt tối đa cho đơn cược này gọi là cược tối đa Straight Up, nhân mười.

Red/Black, Even/Odd, Low/High Bets 

Bạn có thể đặt cược vào một trong các ô dọc theo chiều dài của bàn bao gồm một nửa con số trên bàn roulette (trừ 0). Mỗi ô gồm 18 con số. Bạn thắng tiền hòa (1:1) trên tất cả các cược này; 0 là thua. Việc đặt tối đa cho đơn cược này gọi là cược tối đa Straight Up, nhân hai mươi.

Thể hiện số thắng

Việc thể hiện số thắng sẽ cho biết kết quả của 13 vòng quay trước đó.

Bảng tiền thưởng

Chip Đặt Vào Loại Tỷ lệ thưởng
1 số Straight Up 35 trên 1
2 số Split Bet 17 trên 1
3 số Street Bet 11 trên 1
4 số Corner Bet 8 trên 1
4 số Four Bet 8 trên 1
6 số Line Bet 5 trên 1
12 số Dozen Bet hoặc Column Bet 2 trên 1
18 numbers Red/Black, Even/Odd Low/High Bets 1 trên 1

Lưu ý

Bạn có thể đặt các cược gồm hai, ba, hoặc thậm chí bốn con số. Ví dụ, với số 0, bạn có thể đặt cược vào: 1+0, 1+2+0, 2+0, 3+0, hoặc 1+2+3+0.

Announces hoặc Call Bets:

Bạn có thể đặt cược vào Announces hoặc Call Bet bằng cách chọn một chip và sau đó nhấp nút tương ứng:

Voisins de zero – cược vào các con số vòm Voisins gồm có: 22, 18, 29, 7, 28, 12, 35, 3, 26, 0, 32, 15, 19, 4, 21, 2, 25. Đây là những con số chiếm hầu như gần nửa bánh xoay Roulette, kể cả 0.

Bạn cần 9 chip cho giá trị lựa chọn của mình. Các con chip được đặt như sau: một chip đặt tách lên các số 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 32/35, 2 chip lên các bộ ba ("street bet") 0-2-3 và hai chip lên 25-29 ("corner bet"). Tiền thưởng của bạn sẽ như sau:
Nếu bạn thắng những con số sau: Bạn sẽ được trả thưởng: Lợi nhuận thật sự của bạn là:
4, 7, 12, 15, 1, 19, 21, 22, 32, 35 17 đơn vị (17:1) + 1 chip 17 + 1 - 9 = 9 chips
0, 2, 3 22 đơn vị (11:1) + 2 chip 22 + 2 - 9 = 15 chips
25, 26, 28, 29 16 đơn vị (8:1) + 2 chips 16 + 2 - 9 = 9 chips

Tier – Đặt 6 chip cho các con số 27, 13, 36, 11, 30, 8, 23, 10, 5, 24, 16, 33. Đây được gọi là vòm Tier trên bảng Roulette. Một chip cho mỗi các cặp số sau: 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30, 33/36. Lợi nhuận thật sự của bạn cho đơn cược này là: 17 + 1 - 6 = 12 chip. Vì thế tỷ lệ thưởng là 12:6 hoặc 2:1.

Orphans – Bạn cược cho các số 17, 34, 6, 1, 20, 14, 31, 9. Đây được gọi là vòm Orphans trên bảng Roulette. Đặt trao cho nhà cái 6 chip để đặt như sau: một đặt ngay trên số 1 và một chia re cho mỗi trong số các con số sau 6/9, 14/17, 17/ 20, 31/34. Lưu ý là số 17 có mặt trong hai cặp (14/17 và 17/20), nên:

 

If winning number is one of these: You will get paid thus: Your true profit:
1

 

35 chips (35:1) + 1 chip 35 + 1 - 5 = 31 chips
6, 9, 14, 20, 31, 34 17 chips (17:1) + 1 chips 17 + 1 - 5 = 13 chips
17 34 chips (17:1) + 2 chips 34 + 2 - 5 = 31 chips

Neighbors – Đặt vào một số và những con số nằm cạnh trái và phải của nó. Cược này phải chơi với 5 chip. Ví dụ, "8 và các số cạnh nó" có nghĩa là người chơi đặt cược lên năm con số liền nhau 11-30-8-23-10 (8 là con số ở giữa). Tỷ lệ trả thưởng thật là 35 + 1 - 5 = 31 chip.

Final bet – Đặt cược vào tất cả những con số có hàng đơn vị giống nhau. Ví dụ, "final 5" có nghĩa là cược vào các số 5, 15, 25, 35. Bạn cần đến 4 chip, một đặt cho mỗi số. Nếu một trong những con số này ra, bạn được trả theo số tiền thắng của Straight bet cho con số đó. Vì thế lợi nhuận của bạn là 35 + 1 - 5 chip = 31 chip.

 

Các nút

Clear Bets : Xóa bảng thông tin của các lần cược của bạn.

Re bet : Nút này cho phép bạn đặt và xác nhận cược tương tự như ở vòng đặt cược đầu tiên của vòng chơi trước.

Spin : Xoay bánh

Double : Tăng gấp đôi tất cả các cược trên bàn

Phần dưới của cửa sổ trò chơi là thanh công cụ casino. Nó bao gồm các mục sau:

Current balance – Số dư tài khoản của bạn. Đây là số tiền bạn có thể sử dụng để chơi các trò của casino.

Menu – Một số chức năng quen thuộc được xếp chung vào phần này.
Nhấp vào History (không có ở chế độ Offline) sẽ mở cửa sổ hiển thị lịch sử trò chơi, bạn có thể xem chi tiết của những vòng chơi gần nhất.
Options cho phép bạn điều chỉnh chất lượng âm thanh và các cài đặt khác nhau của trò chơi, và Help hiển thị các bài viết hướng dẫn mà bạn đang đọc.
Online Support cho phép bạn liên hệ với chuyên gia hỗ trợ khách hang của chúng tôi nếu họ đang online.

Close – Nút này chỉ hiển thị ở phiên bản tải về của trò chơi. Nhấp nút này sẽ đóng cửa sổ trò chơi và đưa bạn trở về Lobby.
 

Các phím tắt

Nếu muốn, bạn có thể sử dụng các nút trên bàn phím thay vì nhấp trên màn hình.

TAB - Thay đổi giữa các nút trên màn hình

ENTER -  Chọn nút đang chọn.

Các phím số - Chọn một chip. Các phím số khác nhau chọn chip khác nhau. Số lượng các phím chức năng phụ thuộc vào các chip cho phép đối với người chơi hiện tại và có thể được thay đổi.

THANH KHOẢNG CÁCH - Đặt cược như lần trước (tương tự như nút Rebet).

ESC - Thoát khỏi trò chơi quay về trang chủ.
 

Các lưu ý

Lưu ý về các đơn cược thắng lớn : Số tiền thắng cược từ $10,000 trở lên được xem là thắng lớn và cần được xác nhận bởi người điều hành trực tiếp.

Lưu ý về lỗi : Khi phát sinh lỗi các vòng chơi và thanh toán sẽ không có giá trị.

Lưu ý về ngắt kết nối : Nếu bạn bị ngắt khỏi internet giữa vòng chơi khi đang chơi với tiền thật, vui lòng kết nối trở lại và đăng nhập lại vào casino. Bạn sẽ được tự động đưa trở lại trò chơi đã bị gián đoạn để tiếp tục chơi.

Bạn xác nhận và hiểu rằng tùy theo quyết định của mình mà Công ty chúng tôi có toàn quyền thay đổi, hủy bỏ, tạm ngưng, xóa, điều chỉnh hoặc khởi động lại bất kỳ trò chơi hoặc vòng đấu nào trên Casino Trực Tuyến, hoặc từ chối hoặc hủy các đơn cược vì các lý do ngẫu nhiên, do chiến tranh, thảm họa thiên nhiên, mất điện, do lỗi con người hoặc lỗi của nhân viên công ty chúng tôi do vi phạm các tiêu chuẩn của ngành, lỗi phần mềm hoặc bất kỳ lý do bất khả kháng nào khác. Các quyết định của Công ty chúng tôi là cuối cùng và duy nhất.