បដាភ្នាក់ងារ

កម្មវិធីភ្នាក់ងារ V9

គ្រាន់តែស្វែងរកអតិថិជនជូន V9BET ហើយអ្នកអាចរកកម្រៃជើងសារដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញនៅលើផលិតផល របស់យើងខ្ញុំ!

ចុះឈ្មោះ

សូមអានកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់យើងខ្ញុំមុននឹងបំពេញសំណុំបែបបទ។

ប្រសិនបើពាក្យសុំរបស់អ្នកបានជោគជ័យ អ្នកនឹងទទួលបានអ៊ីមែលដែលមានព័ត៌មានអំពីគណនីភ្នាក់ងាររបស់អ្នក។

សូមអានលក្ខខ័ន្តិក

ទាក់ទងយើងខ្ញុំ

សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈបណ្តាញខាងក្រោម:

លេខទូរស័ព្ទ:

អ៊ីមែល:

ចាប់ផ្ដើមជាភ្នាក់ងារ

ផ្សព្វផ្សាយវេបសាយ V9BET របស់យើងខ្ញុំទៅកាន់អតិថិជនរបស់អ្នក និងទទួលបានកម្រៃជើងសារលើ ប្រាក់ឈ្នះសុទ្ធរបស់ V9BET យើងខ្ញុំ សំរាប់កីឡា កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ ឆ្នោត ស្លតនិងហ្គេម។ អ្នកអាចពិនិត្យមើលរបាយការណ៍ភ្នាក់ងាររបស់អ្នកនិងស្នើសុំការទូទាត់កម្រៃជើងសាររបស់អ្នកប្រចាំខែ។

 

V9BET ផ្តល់តំលៃសងដ៏ល្អសំរាប់ភ្នាក់ងារហើយនិងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំផ្តល់ផលចំណេញពិតដែលមិនមានការចំណាយឬហានិភ័យអ្វីសំរាប់អ្នក។ លោកអ្នកគ្រាន់តែណែនាំអតិថិជនរបស់ខ្លួនឲ្យទៅកាន់ v9bet.com ហើយលោកអ្នកអាចរកប្រាក់រហូតទៅដល់ 42% នៃទឹកប្រាក់ដែលយើងឈ្នះសុទ្ឋ។.

ហេតុអ្វីបានជាអ្នកលេងជ្រើសរើសយកV9BET?

 • V9BET គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ផ្តល់ជូននូវវិធីសាស្រ្តដាក់ប្រាក់និងដកប្រាក់យ៉ាងឆាប់រហ័ស ហើយទទួលបានទំនុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពីអតិថិជនជាច្រើន។
 • V9BET ផ្តល់ជូនការភ្នាល់កីឡាជាច្រើនដែលមានរហូតទៅដល់ច្រើនជាង 400 ក្របខ័ណ្ឌគ្រប់ប្រទេសនៅលើពិភពលោក។
 • V9BET ជាអ្នកឯកទេសខាងភ្នាល់ផ្តល់ជូនការភ្នាល់រហូតដល់ 10,000 ប្រកួតក្នុងមួយខែសំរាប់អតិថិជនរបស់អ្នកភ្នាល់ផ្ទាល់នៅពេលកំពុងប្រកួតដោយរីករាយ។
 • V9BET ផ្តល់ជូនអត្រាភ្នាល់សងដ៍ល្អបំផុត។
 • V9BET មានក្រុមការងារសំរាប់បំរើអតិថិជនគ្រប់ពេលដែលពួកគាត់មានបញ្ហាហើយត្រូវការជំនួយ។

ហេតុអ្វីបានជាភ្នាក់ងារជ្រើសរើស V9BET?

 • V9BET ផ្តល់ជូនកំម្រៃចំណេញខ្ពស់ ភ្នាក់ងារទាំងអស់អាចចំណេញបានរហូតដល់ 42% នៃប្រាក់ ដែលក្រុមហ៊ុនបានចំណេញពីអតិថិជនរបស់គាត់។
 • V9BET ផ្តល់នូវ ប្រព័ន្ធអនឡាញដែលត្រឹមត្រូវ ដែលភ្នាក់ងារទាំងអស់អាចទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗគ្រប់ពេលនិងគ្រប់ទីកន្លែង។
 • យើងខ្ញុំមានក្រុមការងារសំរាប់បំរើអតិថិជនគ្រប់ពេលដែលពួកគាត់មានបញ្ហាហើយត្រូវការជំនួយ។
 • របាយការណ៍និងសំណងប្រចាំខែមានលក្ខណៈងាយស្រួលតាមបែបវិធីសាស្រ្តដែលអ្នកចូលចិត្ត។
 • V9BET ផ្តល់នូវការទំនាក់ទំនងល្អឥតខ្ចោះសំរាប់ការពិគ្រោះយោបល់គ្នាតាមរយៈ Skype ជជែកផ្ទាល់ ហៅទូរស័ព្ទ ។ល។ ដែលភ្នាក់ងារទាំងអស់មានភាពងាយស្រួលទទួលបាននួវការបំរើសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ។

តើខ្ញុំអាចចំណេញលើអ្វី?

 • V9BET មានកម្មវិធីលើកទឹកចិត្តមួយសំរាប់ឲ្យលោកអ្នកចំណេញ៖ ជាមួយ V9BET លោកអ្នកអាចចំណេញ រហូតដល់ 42% នៃទឹកប្រាក់ចំណេញសុទ្ធដែលជាកំម្រៃបានមកពីការភ្នាល់កីឡា កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ ឆ្នោត ស្លតនិងហ្គេម។ ប្រាក់កំម្រៃដែលបានចំណេញត្រូវផ្អែកទៅលើការចំណេញសរុបដែលបានមកពីទឹកប្រាក់ ភ្នាល់កីឡា កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ ឆ្នោត ស្លតនិងហ្គេម ជារៀងរាល់ខែ។
អតិថិជនសកម្ម ទឹកប្រាក់ឈ្នះ/ចាញ់សុទ្ធ អត្រាប្រាក់កំម្រៃ
>=5 0 – 7,000 USD 22%
7,001 – 99,000 USD 32%
99,001 USD + 42%

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះរួមមានលក្ខខណ្ឌ និង កិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់រវាង V9BET និងបុគ្គល ឬ ស្ថាប័ន (“ភ្នាក់ងារ”) ចូលរួមក្នុង v9bet.com កម្មវិធីភ្នាក់ងារ (“កម្មវិធី”)។

1. ការចុះឈ្មោះកម្មវិធី

1.1. ការដាក់ពាក្យស្នើសុំ

ដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរការចុះឈ្មោះ ការបញ្ចូលដ៏មានសុពលភាពមួយនឹងបញ្ជូនទម្រង់ពាក្យសុំពេញលេញ តាមរយៈគេហទំព័រ V9BET.com។ V9BET នឹងវាយតំលៃពីការដាក់ពាក្យ និង កត់សំគាល់ពីការរួមបញ្ចូល ដ៏មានសក្កានុពលនៃការទទួលយក ឬ បដិសេធរបស់ពួកគេទៅលើកម្មវិធី។ V9BET អាចបដិសេធចោលនូវ ការដាក់ពាក្យស្នើសុំ ប្រសិនបើយើងមិនបាន ត្រួតពិនិត្យ ដោយការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់យើងផ្ទាល់ ដែលបាន បញ្ចូលបណ្តាញផ្ញើសារ (Website) គឺមិនមានភាពសមស្របសម្រាប់កម្មវិធីនេះទេ។

1.2 ទីតាំងដែលមិនសមស្រប

យើងអាចបញ្ចប់កិច្ចសន្យានេះបាន ប្រសិនបើយើងត្រួតពិនិត្យ (ការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់យើងផ្ទាល់) ដែលទីតាំង របស់អ្នកគឺមិនមានភាពសមស្រប។ រួមមានទីតាំងមិនសមស្រប ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានកំណត់ទេ ទាំងនោះគឺៈ គោលបំណងគឺត្រូវសំដៅទៅលើក្មេង ការបង្ហាញរូបអាសអាភាសន៍ ឬ សកម្មភាពរួមភេទដែលខុសច្បាប់ផ្សេងទៀត ការបង្កអំពើហិង្សា ការបង្កការរើសអើង ផ្តោតទៅលើការប្រកួតប្រជែង ភេទ សាសនា សញ្ជាតិ ភាពពិការ ការតម្រង់ទិសដៅភេទ ឬ អាយុ ការបង្កសកម្មភាពមួយចំនួនខុសច្បាប់ ឬ ការបំផ្លាញកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់គេ។

1.3.គណនីចំលង

ការរួមបញ្ចូល អាចបើកចំហរកាន់តែច្រើនឡើងជាងការរួមបញ្ចូលគណនីមួយ ដោយគ្មានលិខិតជាលាយល័ក្ស អក្សរជាមុនពី V9BET ការរួមបញ្ចូលមិនអាចស្ថិតនៅក្រោមឈ្មោះដទៃទៀតបានឡើយ ដែលមានការត្រួតពិនិត្យ កាន់តែច្រើនឡើងជាងការរួមបញ្ចូលគណនីមួយ V9BET មានសិទ្ធិចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ សមាគមន៍គណនេយ្យ ដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យ។ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ហិង្សាមួយ V9BET មានសិទ្ធិបញ្ឈប់ការលេងថ្មីៗ និង អនាគត ដូចជាការលុបបំបាត់ការរកកម្រៃមួយចំនួន តាមរយៈការដាក់ពាក្យពីស្ថានភាពទាំងនេះ។

2. សិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ V9BET

2.1.ការចុះឈ្មោះអតិថិជន

V9BET នឹងចុះឈ្មោះអតិថិជនរបស់អ្នក និង បង្ហាញអោយគេឃើញ។ សេចក្តីយោង ទទួលស្គាល់អាស្រ័យ ទៅលើតម្រូវការជាមុនមួយចំនួនដូចខាងក្រោមៈ

 • អតិថិជន អាចផ្ញើដោយចុចរបាំង V9BET មួយ ឬ URLs ដែលត្រូវបានផ្តល់អោយមានការរួមបញ្ចូល នៅពេលដែលការបញ្ចូលត្រូវបានភ្ជាប់។
 • ត្រូវតែជាអតិថិជនថ្មី មានន័យថាអតិថិជនមិនដែលមានគណនី V9BET មួយចំនួនពីមុន។
 • អតិថិជនត្រូវមានត្រឹមតែគណនី V9BET តែមួយប៉ុណ្ណោះ។
 • អតិថិជនដូចគ្នា គឺមិនមានការរួមបញ្ចូលមួយទេ ហើយនឹងពេលវេលាដូចគ្នា។

2.2.ការបង្ហាញពីអតិថិជន

V9BET នឹងអាចឆ្លងកាត់ការលេងរបស់អតិថិជន និង របាយការណ៍រួមបញ្ចូលប្រចាំខែនឹងអាចតាមដានពី គណនីរបស់អតិថិជន ផ្តល់ជូនដោយការខិតខំរួមបញ្ចូលទីផ្សារ និង កម្រៃមួយចំនួនដែលរកបាន។ ជាលទ្ធផល កំហុសដោយមនុស្ស ឬ ភាពបរាជ័យដោយការប្រើប្រព័ន្ធ បណ្តាលអោយមានកំហុសក្នុងការបញ្ចូលស្ថិតិ V9BET មានសិទ្ធិលុបចោល និង ផ្លាស់ប្តូរ។

2.3. ការចំណាយលើថ្លៃកម្រៃ

ជាមួយគម្រោង Net Winnings និង ការគណនាកម្រៃ V9BET នឹងចំណាយលើថ្លៃកម្រៃដើម្បីធ្វើអោយការ រួមបញ្ចូលកាន់តែមានភាពងាយស្រួល។

2.4. ការកែប្រែ

V9BET អាចកែប្រែលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលមានក្នុងកិច្ចសន្យានេះ រាល់ពេលមួយចំនួន និង ការប្រុងប្រយ័ត្ន របស់យើងផ្ទាល់ ដោយផ្ញើការកត់សំគាល់ ឬ កិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយលើបណ្តាញផ្ញើសាររបស់យើង ឬការកត់សំគាល់ ការរួមបញ្ចូលដោយការផ្ញើអ៊ីមែល។ ការកែប្រែអាចរួមមាន ឧទាហរណ៍ ការផ្លាស់ប្តូរក្នុងវិសាលភាពនៃថ្លៃកម្រៃដែលអាចទទួលយកបាន កម្រៃលើផែនការណ៍ ថ្លៃពេលវេលា ការចំណាយលើនីតិវិធី និង ច្បាប់កម្មវិធីដែលមាន។ ប្រសិនបើការកែប្រែមួយចំនួន គឺមិនអាចទទួលយកបានក្នុងការរួមបញ្ចូល បណ្តឹងសើរើរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះ អាចបញ្ចប់កិច្ចសន្យានេះបាន។ ការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបន្តរបស់អ្នក អាចអនុវត្តបានដោយការផ្ញើការផ្លាស់ប្តូរកំណត់ សំគាល់ ឬ កិច្ចព្រមព្រៀងថ្មី នៅលើបណ្តាញផ្ញើសាររបស់អ្នក នឹងបង្កើតអោយមានការទទួលយកដោយបង្ខំនៃការផ្លាស់ប្តូរ។

3. សិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចដែលមានការជាប់ទាក់ទងគ្នា

3.1. ឈ្មោះគេហទំព័រ

ការរួមបញ្ចូល គួរតែជៀសវាងក្នុងការចុះបញ្ជី (ឬ ការដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជី) រាល់គេហទំព័រនីមួយៗ មានភាព ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងគេហទំព័រនីមួយៗ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ ឬ ចុះបញ្ជីឈ្មោះ V9BET ឬ ឈ្មោះដទៃមួយចំនួនទៀត ដែលអាចត្រូវបានគេស្គាល់ថា V9BET ។

3.2. ការភ្ជាប់ទៅនឹងបណ្តាញផ្ញើសារ V9BET

ដោយព្រមព្រៀងយកការរួមបញ្ចូលកម្មវិធី V9BET អ្នកយល់ព្រមបង្កើត និង រក្សាការភ្ជាប់មួយពីទីតាំងរបស់ អ្នកទៅកាន់បណ្តាញផ្ញើសារ V9BET ។ អ្នកអាចភ្ជាប់ជាមួយយើងដោយចុចលើចំណងជើង អ៊ីមែល អត្ថបទ ឬ កន្លែងសំរាប់វាយអត្ថបទ។ នេះជាវិធីសាស្រ្តមួយ ដែលអ្នកអាចធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជំនួសគេបាន ក្រៅពីនេះ ប្រសិនបើ អ្នកចង់ភ្ជាប់ទៅកាន់ទីតាំងមួយទៀត គួរតែមានការព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយ V9BET ។

3.3. តម្រូវការយោងតិចបំផុត

ការរួមបញ្ចូល V9BET ទាំងអស់ គឺតម្រូវអោយមានការជ្រើសរើសសកម្មភាពអតិថិជនតិចបំផុត៥នាក់ រៀងរាល់ខែ (ប្រសិនបើសមាជិកណាម្នាក់បានលេងទាំងកីឡា កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ ឆ្នោត ស្លតនិងហ្គេម ដោយរាប់តែមា្នក់ ប៉ុណ្ណោះជាអតិថិជនមា្នក់)។ ការរួមបញ្ចូលតែមួយ គឺមិនអាចឈានដល់តម្រូវការទាំងនេះទេ និង មិនអាចមាន ការជ្រើសរើស ដើម្បីស្វែងរក ប្រាក់កម្រៃបានឡើយ និង ការរួមបញ្ចូលគណនី នឹងត្រូវបានបិទ។ និយមន័យ

ក្នុងការជ្រើសរើសសកម្មភាពយោងមួយ ដោយយោងទៅលើ 2.1 (ការចុះឈ្មោះអតិថិជនរបស់អ្នក) និង អ្នកដែល បង់ប្រាក់ ហើយការភ្នាល់ដោយជោគជ័យក្នុង កីឡា កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ ឆ្នោត ស្លតនិងហ្គេម ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ ដែលយើង ស្វែងរកការរួមបញ្ចូលមួយចំនួន សមាជិក និង/ឬ បានភ្ជាប់ទាក់ទងទៅនឹងការលេងរបស់ភាគី មួយចំនួន បង្ហាញពី អាកប្បកិរិយា ឬ សកម្មភាពដែលមានមន្ទិលសង្ស័យ (ឧទាហរណ៍ ការឃុបឃិត ការធ្វើរបង ឬ កន្លែងលេងល្បែង ភ្នាល់គ្នាតូច ក្នុងចំណោមក្រុមដ៏តូចនៃសមាជិកទាំងឡាយ) ដោយមានបំណងផ្ទាល់ ដើម្បីទទួល/ ការជ្រើសរើស ប្រាក់កម្រៃ ។ យើងមានសិទ្ធិបំរុងក្នុងការធ្វើសកម្មភាព មួយចំនួនរួមមាន ប៉ុន្តែមិនកំណត់លើការលុបចោល ប្រាក់កម្រៃទេ និង ការបញ្ចប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ។ល។ V9BET នឹង ស៊ើបអង្គេត ហើយកាត់ក្តីករណីនីមួយៗ និង ឧទ្ធរណ៍ដែលសមនឹងទទួលបាន។

3.4. ការលេងល្បែងភ្នាល់ស្របច្បាប់

អតិថិជនរបស់អ្នកអាចមិនប្រើប្រាស់ឧបករណ៍មួយចំនួន ឧបករណ៍ប្រើដោយស្វ័យប្រវត្តិ ប្រព័ន្ធ Software កម្មវិធី ឬ វិធីសាស្រ្តស្រដៀងគ្នាដទៃទៀត ពីការលេងល្បែងមិនស្របច្បាប់ យើងមានសិទ្ធិបំរុងក្នុងការធ្វើសកម្មភាព មួយចំនួនរួមមាន ប៉ុន្តែមិនកំណត់លើការលុបចោលប្រាក់កម្រៃទេ និង ការបញ្ចប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ។ល។ V9BET នឹង ស៊ើបអង្កេត ហើយកាត់ក្តីករណីនីមួយៗ និង ឧទ្ធរណ៍ដែលសមនឹងទទួលបាន។

3.5. ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ិនធឺណែត

យើងអាចបញ្ចប់កិច្ចសន្យានេះបានយ៉ាងឆាប់ ដោយគ្មានការពឹងផ្អែកពីអ្នក ប្រសិនបើមានទំរង់នៃការផ្សាយ ពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ិនធឺណែតមួយចំនួន ឬ ប្រសិនបើអ្នកផ្សព្វផ្សាយពីសេវាកម្មរបស់យើងក្នុងមធ្យោបាយផ្សេងៗ។ អ្នកមិនអាចធ្វើការអះអាងមួយចំនួន ឬ តំណាង ឬ ផ្តល់អោយនូវដីការមួយចំនួនក្នុងការភ្ជាប់ទាក់ទងជាមួយយើង ហើយអ្នកមិនគួរមានអាជ្ញាធរ និង មិនគួររួមបញ្ចូលយើងអោយធ្វើកាតព្វកិច្ចមួយចំនួននោះទេ។

3.6. ការដេញថ្លៃលើរយៈពេលធ្វើផ្លាកសញ្ញាផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

អ្នកមិនអាចទិញ ឬ ចុះបញ្ជី Keyword ស្វែងរករយៈពេល ឬ អ្នកបញ្ជាក់មួយចំនួនដើម្បីប្រើប្រាស់ទៅលើ ម៉ាស៊ីនដែលបានស្រាវជ្រាវ ផ្លូវចូលធំ ការឧបត្ថម្ភផ្សព្វផ្សាយសេវាកម្ម ឬ ការស្រាវជ្រាវដទៃទៀត ឬ សេវាកម្មបញ្ជូន ឬផ្ញើ ហើយដែលមានភាពដូចគ្នា ឬ ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងផ្លាកពាណិជ្ជកម្ម V9BET មួយចំនួន ឬដទៃទៀត រួមមានពាក្យ” V9BET” ឬ មានភាពផ្សេងគ្នា ឬ រួមមានផ្លាកនៅខ្ពស់ Keyword នៅលើ Partner Site ឬ វិធីសាស្រ្ត ផ្សព្វផ្សាយដទៃទៀត ដែលមានភាពដូចគ្នា ឬ ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងផ្លាកពាណិជ្ជកម្មរបស់ V9BET មួយចំនួន ឬ Keyword ។

3.7. ការតែងតាំងភ្នាក់ងារ

ចំពោះកិច្ចសន្យានេះ យើងផ្តល់អោយអ្នកនូវភាពមិនផ្តាច់មុខ ភាពមិនអាចផ្លាស់ប្តូរបាន សិទ្ធិផ្តល់ជូនអតិថិជន ដោយផ្ទាល់ដើម្បីប្រើប្រាស់ទីតាំងរបស់យើង ដោយអនុលោមទៅតាមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួននៃកិច្ចសន្យា។ កិច្ចសន្យា នេះមិនផ្តល់អោយអ្នកនូវសិទ្ធិផ្តាច់មុខ ឬ អភ័យឯកសិទ្ធិ ដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការផ្តល់សេវាកម្ម មានការកើនឡើងពី ការផ្ញើឬបញ្ជូនរបស់អ្នក ហើយយើងមានគោលបំណងជាក់ស្តែង ក្នុងការធ្វើកិច្ចសន្យា ហើយទទួលបានការជួយពី អ្នកដទៃទៀតរាល់ពេលអនុវត្តផ្តល់សេវាកម្ម ដែលមានលក្ខណះធម្មជាតិដូចគ្នា ឬ ស្រដៀងគ្នាជារបស់អ្នក។ អ្នកមិនគួរធ្វើការអះអាង ដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្រៃក្នុងការផ្ញើឬបញ្ជូន ឬ សំណងលើសុវត្ថិភាពអាជីវកម្មផ្សេងទៀត ឬ មនុស្ស ឬ អង្គភាពច្រើនជាងអ្នក។

3.8 គ្រោងការណ៍

អ្នកអាចប្រើប្រាស់ការអនុម័តរបស់យើង ដើម្បីបង្កើតការផ្សព្វផ្សាយ (ការទទួលបាន អ្នកផ្ញើសារតាមរយៈ html ការបោះពុម្ភផ្សាយ រូបភាព ឬ ផ្លាកសញ្ញា) ហើយមិនអាចផ្លាស់ប្តូរលក្ខណះរបស់ពួកគេ ឬ ទាក់ទងនឹងយើង ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយទំនិញ ដែលមានលក្ខណះល្អប្រសើរអាចទទួលយកបានពី http://www.V9BET.com។ លក្ខណះ និង វាក្យសម្ព័ន្ធនៃការផ្ញើអត្ថបទក្នុងកុំព្យូទ័រ គឺត្រូវបានរៀបចំ និង ការរៀបចំដោយខ្លួនយើង និង គ្រឹះស្ថានដែលមានសិទ្ធិ និង ការអនុញ្ញាតិដោយក្រុមអ្នកតំណាងចំពោះទីតាំងរបស់យើង។

3.9. ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ការរួមបញ្ចូល អាចបង្ហាញចំណងជើងបន្តរបស់យើង និង ទីតាំងសំរាប់វាយអត្ថបទលើបណ្តាញផ្ញើសាររបស់ អ្នកដោយយោងទៅលើ V9BET ដោយគ្មានការផ្តល់ជូនជាលើកដំបូង ដូចជាសម្ភារៈនៅ V9BET និង ការទទួល យកលិខិតលាយលក្ខណ៍អក្សររបស់យើងជាមុនដែលវាមិនមានហេតុផលសមស្របក្នុងការបដិសេធមិនអោយ។ ប្រសិនបើការរួមបញ្ចូល មានការផ្លាស់ប្តូរចំណងជើង V9BET ទីតាំងសំរាប់វាយអត្ថបទ ឬ សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយ មួយចំនួន ពីការរួម បញ្ចូលបណ្តាញផ្ញើសារ សកម្មភាពនេះ នឹងត្រូវបានចាត់ទុកជាការបញ្ចប់នៃការរួមបញ្ចូល ដៃគូរ និង V9BET មានសិទ្ធិបដិសេធចោលចំពោះការចំណាយប្រាក់កម្រៃ។

3.10. ជំនឿយ៉ាងខ្លាំង

អ្នកនឹងមិនអាចដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបានពីការជឿជាក់ ឬ ចរាចរណ៍ ដែលមិនបានផ្តល់អោយ ដោយមានជំនឿ ថាតើវាអាចបង្កអោយមានការខូចខាតដល់យើងឬអត់។ យើងមានសិទ្ធិបំរុង ដើម្បីទទួលបាន គណនីទាំងនោះ នៅពេលដែលអ្នកយល់ព្រមក្នុងកិច្ចសន្យានេះ ប្រសិនបើយើងមានហេតុផលសមស្រប ដើម្បីជឿថា ចរាចរណ៍ គឺពឹតជាបានបង្កអោយកើតមានឡើយដោយចំណេះដឹងរបស់អ្នក។ សូម្បីតែ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានការ យល់ដឹងច្បាស់ពីចរាចរណ៍ យើងមានសិទ្ធិបំរុងដើម្បីបដិសេធមិនអោយប្រាក់កម្រៃ ទាក់ទងទៅនឹងចរាចរណ៍។ យើងមានសិទ្ធិបំរុង ដើម្បីបដិសេធមិនអោយមានការរួមបញ្ចូលការចំណាយ ហើយ/ឬ ការជឿជាក់ ការបិទគណនី ដែលការរួមបញ្ចូលរបស់អតិថិជន គឺត្រូវបានបង្ហាញអោយឃើញ ពីការអុកឡុក ឬ ការប្រព្រឹត្តខុសលើការស្នើសុំ របស់ V9BET មួយចំនួន ឬ ការផ្សព្វផ្សាយជាមួយ ឬ មិនជាមួយការយល់ដឹងរបស់អ្នក។ ដូចជាសកម្មភាពមួយ ចំនួនរួមបញ្ចូល ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានកំណត់លើការ លេងល្បែងភ្នាល់របស់អតិថិជនផ្សេងគ្នា ទាំងទីតាំងនៃហេតុការណ៍ ឬ ទីផ្សារ ដូច្នេះដើម្បីកំណត់ពីហានិភ័យ និង ការទទួលបានប្រាក់បន្ថែម។

3.11. ការទទួលខុសត្រូវលើការផ្សព្វផ្សាយ

ការរួមបញ្ចូល គួរតែជាការខិតខំប្រឹងប្រែងប្រើប្រាស់ ដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងសកម្ម និង ប្រសិទ្ធិភាព ទីផ្សារ និង ការផ្តល់ V9BET យ៉ាងទូលំទូលាយ និង ការឈ្លានពានសមស្រប ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ថវិការច្រើន លើការរួមបញ្ចូល នឹង V9BET ។ ការរួមបញ្ចូលគឺមានការទាក់ទងជាមួយការផ្សព្វផ្សាយ ទីផ្សារ និង ការខិតខំប្រឹង ប្រែងផ្តល់កម្មវិធីថ្មីៗ ដោយមិនមានការបំពានទៅលើច្បាប់មួយចំនួន និង ការបង្ហាញពីភាពវិជ្ជមាននៅពេលដែល តួនាទីអាជីវកម្មរបស់ V9BET ។ ការរួមបញ្ចូល គួរតែមិនគិតថ្លៃ និង ការចំណាយដែលកើតឡើង ក្នុងការភ្ជាប់ទាក់ ទងជាមួយការផ្សព្វផ្សាយ ទីផ្សារ និង ការផ្តល់កម្មវិធីថ្មីៗនៃ V9BET ជូនទៅអោយអតិថិជនរបស់គេ។

3.12. ការទទួលស្គាល់ម្ចាស់ថ្មី

អ្នកមិនគួរបើកគណនីរួមបញ្ចូលដោយចំហរទេ ក្នុងឈ្មោះរបស់មនុស្សផ្សេងទៀត។ យើងមិនអាចទទួលយក ការពិតមួយចំនួនដោយចំហរ ឬ ការទទួលស្គាល់ម្ចាស់ថ្មីលើគណនីរួមបញ្ចូលមួយ ដើម្បីភាគីទីបីដោយគ្មានការ បកស្រាយរបស់យើង។

3.13. ការរួមបញ្ចូល

គ្មានការរួមបញ្ចូលណា អាចបង្កើតអោយមានរវាងទីតាំងរបស់យើង និង ទីតាំងរបស់អ្នក។

3.14. អាជ្ញាប័ណ្ណប្រើប្រាស់ម៉ាកយីហោ

យើងផ្តល់អោយអ្នកនូវសិទ្ធិមិនផ្តាច់មុខ ការមិនផ្លាស់ប្តូរអាជ្ញាប័ណ្ណ ក្នុងកំឡុងពេលនៃកិច្ចសន្យានេះ ដើម្បីប្រើ ប្រាស់ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម ម៉ាកពាណិជ្ជកម្ម សេវាសញ្ញា ផ្លាកយីហោ និង នាមកត្តាមួយចំនួន ដោយការអនុម័តពី ពេលមួយទៅពេលមួយទៀត(“ម៉ាក”) ផ្ទាល់ ក្នុងការភ្ជាប់ទាក់ទងជាមួយការលេងសម្ភារៈផ្សព្វផ្សាយ នៅទីតាំងរបស់ អ្នក អាជ្ញាប័ណ្ណនេះមិនអាចផ្តល់បន្ត ការផ្លាស់ប្តូរ ឬ ការផ្ញើជូនអោយអ្នក។ សិទ្ធិរបស់អ្នក ដើម្បីប្រើប្រាស់ម៉ាកយីហោ គឺត្រូវបានកំណត់ និង មានការកើនឡើងចំពោះអាជ្ញាប័ណ្ណនេះ។ អ្នកមិនគួរ អះអាងលើការអស់សុពលភាព ការមិនបង្ខំ ឬ ការប្រកួតប្រជែងក្នុងភាពជាម្ចាស់លើម៉ាកយីហោ ក្នុងសកម្មភាព មួយចំនួន ឬ ដំណើរការអ្វីដែលជាប្រភេទ ឬ លក្ខណៈជាធម្មជាតិ និង មិនបង្កើតអោយមាន សកម្មភាពមួយចំនួន ដែលមានការរើសអើងលើសិទ្ធិអំពីម៉ាកយីហោ ការជួលប្រភេទដូចគ្នា ឬ ភាពខ្សោយលើការ អស់សុពលភាព របស់គេ ឬ ការបន្ថយគោលបំណងចូលរួមរបស់គេ។ អ្នកត្រូវកត់សំគាល់ពីយើងអោយបានឆាប់រហ័ស ប្រសិនបើអ្នកយល់ដឹងពីការធ្វើខុស ទៅលើម៉ាកយីហោ ដែលបង្កឡើងដោយភាគីទីបី។

3.15. ព័ត៌មានដែលមានសក្តានុពល

ក្នុងកំឡុងពេលនៃកិច្ចសន្យានេះ អ្នកអាចត្រូវបានប្រគល់ជាមួយព័ត៌មានដែលមានសក្តានុពល ទាក់ទងទៅនឹង អាជីវកម្មរបស់យើង ដំណើរការ ឬ ក្រោមមូលដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យា និង/ឬ ការរួមបញ្ចូលកម្មវិធី (រួមមាន ឧទាហរណ៍ ប្រាក់កម្រៃដែលទទួលបានដោយអ្នកក្នុងការរួមបញ្ចូលកម្មវិធី)។ អ្នកយល់ព្រមជៀសវាងការបង្ហាញ ឬ មិនអនុញ្ញាតិ អោយប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលមានសក្តានុពលទៅអោយភាគីទីបី ឬ ក្រៅពីភាគីទាំងនេះ ប្រសិនបើអ្នកមានលិខិត លាយលក្ខណ៍អក្សរ ជាមុន ហើយអ្នកអាចប្រើប្រាស់កាតព្វកិច្ច ដើម្បីរក្សាព័ត៌មាន ដែលមានសក្តានុពល នៅពេលបញ្ចប់ កិច្ចសន្យានេះ។

4. ថ្លៃកម្រៃ

4.1. គម្រោងការណ៍លើប្រាក់កម្រៃ

V9BET នឹងបង់ជូនភ្នាក់ងារលើភាគរយរួមបញ្ចូលមួយ ដែលមានការរួមបញ្ចូល ប្រាក់ចំណេញ ប្រចាំខែ សំរាប់ កីឡា កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ ឆ្នោត ស្លតនិងហ្គេម ដែលបានផ្តល់អោយ ជាលទ្ធផលនៃការផ្ញើឬបញ្ជូនផ្ទាល់ ដោយការរួមបញ្ចូលប្រាក់ឈ្នះសុទ្ធ គឺមាន: ក្រុមហ៊ុន កីឡា កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ ឆ្នោត ស្លតនិងហ្គេម ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធលើការលេងនៅកាស៊ីណូដោយការភ្នាល់ ចាញ់របស់អតិថិជន កាត់បន្ថយលុយដែល បានចំណាយទៅអោយអតិថិជនជាការបោកប្រាស់ ការទារលុយមកវិញ ថ្លៃធនាគារ ថ្លៃកន្លែង ប្រាក់បន្ថែម និង ប្រាក់លើកទឹកចិត្តដទៃទៀតដែលបានផ្តល់អោយអតិថិជន។
ថ្លៃផ្ញើឬបញ្ជូន និង ប្រាក់កម្រៃ គឺផ្តោតទៅលើការគណនាពិតប្រាកដ ដោយយោងទៅលើស្ថិតិរបស់យើង និង វិធីសាស្រ្តមួយចំនួន។ ការធ្វើផែនការណ៍ អត្រាប្រាក់កម្រៃ (ការបកស្រាយលើមូលដ្ឋាន V9BET ជាលទ្ធផលចុងក្រោយ និង ការរួមបញ្ចូលគ្នា)។

អតិថិជនសកម្ម ទឹកប្រាក់ឈ្នះ/ចាញ់សុទ្ធ អត្រាប្រាក់កំម្រៃ
>=5 0 – 7,000 USD 22%
7,001 – 99,000 USD 32%
99,001 USD + 42%

នេះគឺជារូបមន្តគំរូមួយ ដែលពន្យល់ពីប្រាក់កម្រៃរបស់អ្នកគឺត្រូវបានគណនាដូចខាងក្រោម៖

កីឡា កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ ឆ្នោត ស្លតនិងហ្គេម
- ប្រាក់បន្ថែមរបស់អ្នកលេង
- ការសងប្រាក់ត្រលប់វិញ
- ថ្លៃផ្ញើឬបញ្ជូនរបស់ធនាគារ
- ថ្លៃវេទិកា

------------------------------
ចំណូលសុទ្ធ
X នៃអត្រាប្រាក់កម្រៃ (%)
------------------------------
ចំណូលប្រាក់របស់អ្នក

កំណត់សម្គាល់៖

 • ប្រសិនបើអតិថិជនសកម្មមានតិចជាង៥ ប្រាក់កម្រៃនឹងមិនត្រូវបានគណនាទេ។
 • ប្រសិនបើតុល្យភាពអវិជ្ជមានប្រចាំខែជាក់លាក់ នោះតុល្យភាពអវិជ្ជមាននឹងត្រូវនាំយកទៅជាប្រចាំខែ រហូតដល់មានសកម្មភាពថ្មីចំពោះការឈ្នះសុទ្ធជាវិជ្ជមាន។

ឧទាហរណ៍ 1: ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនឈ្នះ/ចាញ់សុទ្ធ គឺ USD 7,000 អតិថិជនសកម្ម< 5 គ្មានប្រាក់កម្រៃទេ

ឧទាហរណ៍ 2: ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនឈ្នះ/ចាញ់សុទ្ធ គឺ USD 1,000 អតិថិជនសកម្ម>=5 មានប្រាក់កម្រៃ = 1,000 x 22%

ឧទាហរណ៍ 3: ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនឈ្នះ/ចាញ់សុទ្ធ គឺ USD -500 អតិថិជនសកម្ម>=5 គ្មានប្រាក់កម្រៃទេ និងUSD -500 នឹងត្រូវយកទៅខែក្រោយ។

ឧទាហរណ៍ 4: ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនឈ្នះ/ចាញ់សុទ្ធ គឺ USD 8,000 អតិថិជនសកម្ម>=5 មានប្រាក់កម្រៃ = 7,000 x 22% + ( 8,000 – 7,000 ) x 32%

4.2. ការចំណាយថ្លៃប្រាក់កម្រៃ

V9BET គួរតែមានការគណនាប្រាក់កម្រៃប្រចាំខែ ប្រាក់កម្រៃដែលរកបានប្រចាំខែនឹងត្រូវបានចំណាយត្រឹមពី 15th- 20th ថ្ងៃនៃខែបន្ទាប់ដើម្បីធ្វើការរួមបញ្ចូល ដោយអនុលោមតាមកិច្ចសន្យានេះ។ ឧទាហរណ៍ ប្រាក់កម្រៃ ដែលរកបានប្រចាំខែមករា នឹងត្រូវបានចំណាយក្នុងខែកុម្ភៈ។ ប្រសិនបើការរួមបញ្ចូលប្រាក់កម្រៃ ដែលរកបាន មិនលើសពីមួយរយដុល្លាសហរដ្ឋអាមេរិច ($100.00 USD) ក្នុងខែដែលបានផ្តល់អោយ បន្ទាប់មក ការចំណាយលើប្រាក់កម្រៃ នឹងត្រូវបានផ្តល់អោយទៅតាមខែនីមួយៗ រហូតដល់ពួកគេទទួលបានលុយលើស $100.00 USD ។

 • ការចំណាយ នឹងត្រូវបានធ្វើឡើដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តមួយចំនួនៈ Skrill ឬ ផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារ ឬ មូលប្បទានប័ត្រ ឬ គណនីភ្នាល់ V9BET (សូមចំណាំថាប្រាក់កក់ត្រូវតែមានអត្ថប្រយោជន៍ពេញលេញ ដើម្បីធ្វើការភ្នាល់ មុនពេលតុល្យភាពក្នុងគណនីទាំងអស់ អាចត្រូវបានដកចេញ)។ វាមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការរួមបញ្ចូល វិធីសាស្រ្តចំណាយ និង ដើម្បីចំណាយលើថ្លៃប្រតិបត្តិការទាក់ទងជាមួយការចំណាយ ដែលពួកគេ ជ្រើសរើស។
 • ការរកលុយអវិជ្ជមាន នឹងត្រូវបានផ្តល់ក្នុងខែបន្ទាប់។ ការបិទការរួមបញ្ចូលប្រចាំខែ ជាមួយតុល្យភាពវិជ្ជមាន មួយ ការចំណាយនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូន ប្រសិនបើវាមានតម្រូវការតិចតួច ហើយប្រាក់កម្រៃនឹងត្រូវ បានចាយក្នុង តុល្យភាពវិជ្ជមាន។ ការបិទការរួមបញ្ចូលប្រចាំខែ ជាមួយតុល្យភាពអវិជ្ជមានមួយ តុល្យភាពនេះ នឹងត្រូវបានផ្តល់ជូននៅខែក្រោយ។
 • ប្រាក់កម្រៃនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូន ក្នុងការរួមបញ្ចូលដែលជ្រើសរើសបាន។ ការរួមបញ្ចូលដែលអាចជ្រើសរើស បានគឺត្រូវបានកំណត់ជាការរួមបញ្ចូលមួយ ដែលរក្សាទុកបានល្អ និង ផ្តល់ V9BET ទាក់ទងនឹងសមត្ថភាព ដ៏ពូកែរបស់គេ ហើយទាក់ទងនឹងច្បាប់និងមាត្រានានា នឹងរក្សាទុកអ្នកភ្នាល់ដែលអាចជ្រើសរើស បានយ៉ាងតិច ៥នាក់ ក្នុងមួយខែ។ ការរួមបញ្ចូល ដែលមានឯកសារតម្កល់ បទដ្ឋាននេះមិនអាចទទួល បានប្រាក់កម្រៃទេ ដោយសារហេតុនេះហើយ V9BET មានសិទ្ធិបញ្ចប់គណនីរួមបញ្ចូលនេះ។
 • ប្រសិនបើអតិថិជនម្នាក់បានចុះឈ្មោះការរួមបញ្ចូលមួយ គឺត្រូវបានហាមឃាត់លើការលេងដោយហេតុផល មួយចំនួន និង V9BET ត្រូវតែសងប្រាក់ដែលបានកក់ទៅអោយអតិថិជនវិញ V9BET នឹងមិនចំណាយលើការ រួមបញ្ចូលសម្រាប់ចំណូល ទទួលបានពីអតិថិជនដែលត្រូវបានគេហាមឃាត់។ ប្រសិនបើអតិថិជនម្នាក់ បានចុះឈ្មោះការរួមបញ្ចូល គឺត្រូវបានស៊ើបអង្កេតលើប័ណ្ណឥណទាន ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងធនាគារ ឬ ការបញ្ជាក់ពី អាស័យដ្ឋាន V9BET នឹងបដិសេធមិនអោយមានការចំណាយប្រាក់ចំណេញ ដែលទទួល បានពីអតិថិជន រហូតដល់ការស៊ើបអង្កេតត្រូវបានបញ្ចប់។

5. រយៈពេល និង ការបញ្ចប់

5.1. រយៈពេល

រយៈពេលនៃកិច្ចសន្យានេះ នឹងមានការចាប់ផ្តើមរហូតមានការបញ្ជាក់ជាលាយល័ក្សអក្សរ V9BET ក្នុងការ ទទួលស្គាល់ការរួមបញ្ចូលកម្មវិធី។ ទាំង V9BET ឬ ការរួមបញ្ចូល អាចបញ្ចប់កិច្ចសន្យានេះគ្រប់ពេលវេលា ដោយមាន ឬ គ្មានមូលហេតុ ដោយអោយភាគីដទៃទៀតទទួលបានលិខិតលាយល័ក្សអក្សរនៃការបញ្ចប់ ដោយផ្ញើ អ៊ីមែលទៅកាន់ affiliate@v9betaffkh.com(អ្នកគ្រប់គ្រងសាខា)។ ការអនុវត្តការរួមបញ្ចូល នឹងបង្ហាញអោយឃើញគ្រប់ពេល យោងទៅលើកាលបរិច្ឆេទទទួលយក នៃការដាក់ពាក្យស្នើសុំកម្មវិធីរបស់អ្នក។ V9BET មានសិទ្ធិ បញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀង ដោយគ្មានលិខិតបញ្ជាក់ជាមុន ប្រសិនបើមានការបែកបាក់សាខា ដែលមានចែងក្នុងលក្ខខណ្ឌ មួយចំនួនក្នុងកិច្ចសន្យានេះ។

5.2. ការបញ្ចប់

 • រាល់សិទ្ធិ និង អាជ្ញាប័ណ្ណដែលបានផ្តល់អោយ ទៅអោយសាខាអាចបញ្ចប់បានយ៉ាងឆាប់រហ័ស
 • សាខានឹងត្រូវបានដាក់ឈ្មោះអោយ ដើម្បីមិនបង់ថ្លៃលើប្រាក់កម្រៃ ប្រសិនបើមាន ការរកប្រាក់ ឬ ការបញ្ចប់ កិច្ចសន្យាជាមុន។ សាខានឹងមិនមានឈ្មោះ ដើម្បីទទួលបានថ្លៃផ្ញើឬបញ្ជូនដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់ កាលបរិច្ឆេទនៃកិច្ចសន្យា។
 • ប្រសិនបើ V9BET បន្តធ្វើសកម្មភាព (ប្រាក់ចំណូលប្រចាំជំនាន់) ពីសាខារបស់អតិថិជន បន្ទាប់ពីមានការ បញ្ចប់ នេះមិនផ្តល់អោយមានការបន្ត ឬ ការបង្កើតថ្មីនៃកិច្ចសន្យានេះ ឬ ការបដិសេធចំពោះការបញ្ចប់។
 • សាខានឹងផ្តល់ជូនទៅអោយ V9BET រាល់ព័ត៌មានដែលមានសក្តានុពលមួយចំនួន និង ការថតចំលងព័ត៌មាន ក្នុងដំណើរការរបស់អ្នក សិទ្ធិព្យាបាល និង ការត្រួតពិនិត្យ។
 • សាខា និង V9BET នឹងកាត់បន្ថយកាតព្វកិច្ច និង បំណុលទៅវិញទៅមក ដែលកើតឡើង ឬ កើនឡើងបន្ទាប់ពី កាលបរិច្ឆេទត្រូវបានបញ្ចប់ លើកលែងតែ ការគោរពកាតព្វកិច្ចទាំងនោះដោយផ្ទាល់ខ្លួន គឺត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីជៀសវាងការបញ្ចប់ ដែលបានកំណត់ក្នុងកិច្ចសន្យានេះ។ ការបញ្ចប់ នឹងមិនអាចធ្វើអោយសាខាមាន ភាពល្អប្រសើរឡើយ ចំពោះបំណុលដែលមានការកើនឡើង ពីការវិវាទគ្នាក្នុងកិច្ចសន្យានេះ កើតឡើងមុនពេល មានការបញ្ចប់។

6. ទំនាក់ទំនងរបស់ភាគីនីមួយៗ

V9BET និង សាខា គឺជាអ្នកម៉ៅការងារដែលមានឯករាជ្យ និងគ្មានរយៈពេលក្នុងកិច្ចសន្យានេះ នឹងធ្វើជាម្ចាស់ កម្មសិទ្ធិ ការរកស៊ីដែលមានផលិតផលផ្សេងគ្នា ភ្នាក់ងារ អាជ្ញាប័ណ្ណ អ្នកតំណាងលក់ ឬ ទំនាក់ទំនងជួល រវាងភាគីទាំងឡាយ។ សាខា គ្មានសិទ្ធិបង្កើត ឬ ទទួលយករាល់សំណើរមួយចំនួន ឬ ក្រុមអ្នកតំណាង ជំនួសអោយ V9BET ។ អ្នកនឹងមិនធ្វើរបាយការណ៍មួយចំនួនទេ នៅពេលដែលលើទីតាំងរបស់អ្នក ឬ បើមិនដូច្នោះទេត្រូវ បកស្រាយថាអ្នកមានសិទ្ធិតំណាងអោយ V9BET ។

7. សំណង

សាខាគួរតែមានការការពារ សំណង និង ការទទួលអតិថិជន អ្នកគ្រប់គ្រង មន្រ្តី កម្មករ និង ក្រុមអ្នកតំណាង ដែលមានបញ្ហាទាក់ទងទៅនឹង បំណុល ការខាតបង់ ការបំផ្លាញ និង ថ្លៃដើម រួមមានថ្លៃឈ្មួលលើមេធាវី ដែលមាន ហេតុផលសមរម្យ ការទទួលលទ្ធផល ការកើនឡើង ឬ ក្នុងមធ្យោបាយភ្ជាប់ទាក់ទងជាមួយ (ក) ដីការទាក់ទងនឹង រឿងវិវាទ ក្រុមអ្នកតំណាង ឬ កិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានចែងក្នុងកិច្ចសន្យានេះ (ខ) ការអនុវត្តភារៈកិច្ច និង កាតព្វកិច្ច ដែលមានចែកក្នុងកិច្ចសន្យានេះ (គ) កំហុសស្រាលរបស់អ្នក ឬ (ឃ) ការឈឺចាប់ដែលបង្កឡើងដោយផ្ទាល់ ឬ ប្រយោល ដោយកំហុសស្រាលរបស់អ្នក ឬ ការប្រព្រឹត្តដោយចេតនា ឬ ការបំភ្លេចចោល ឬ ការមិនមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់លើចំណងជើងរបស់យើង និង ទីតាំង ឬ ដោយការរួមបញ្ចូលកម្មវិធីនេះ។

8. ការបដិសេធ

V9BET មិនបង្ហាញពីអារម្មណ៍ ឬ ការបញ្ជាក់ពីការធានា ឬ ក្រុមអ្នកតំណាង ដោយមានការរួមបញ្ចូលកម្មវិធី ឬ ថ្លៃផ្ញើឬបញ្ជូន និង ការរៀបចំការចំណាយលើប្រាក់កម្រៃ ( រួមមាន ដោយគ្មានការកំណត់ តួនាទី ការធានាចំពោះ សាក្សី ពាណិជ្ជករ ការអនុវត្តស្របច្បាប់ មិនមានការរំលោភបំពាន ឬ ការបញ្ជាក់ពីការធានាមួយចំនួនកើតឡើង ដោយការអនុវត្ត ការដោះស្រាយ ឬ ការប្រើប្រាស់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម )។ ក្រៅពីនេះទៅទៀត យើងមិនធ្វើអោយ មាន ក្រុមអ្នកតំណាងដែល ធ្វើប្រតិបត្តិការនៅលើទីតាំង ឬ អតិថិជនរបស់យើង ហើយគ្មានការរំខាន ឬ កំហុស និង មិនអាចពឹងពាក់បាននានា ដើម្បីបំបាត់ការមិនរំខាន ឬ កំហុស។

9. ការកំណត់ពីបំណុល

V9BET នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការអនុវត្តដោយប្រយោល ជាពិសេស ការបំផ្លាញសមាសធាតុមួយចំនួនកើតឡើង (ឬការបាត់បង់ចំណូល ប្រាក់ចំណេញ ឬ ទិន្នន័យ) ដោយការភ្ជាប់ទាក់ទងជាមួយកិច្ចសន្យានេះ ឬ កម្មវិធីលើប្រាក់កម្រៃ នៅពេលដែលយើងត្រូវបានណែនាំលើការបំផ្លាញដ៏សមស្រប។ ក្រៅពីនេះទៅទៀត បំណុល ដែលរួមបញ្ចូលរបស់យើង កើនឡើងក្នុងកិច្ចសន្យានេះ និង កម្មវិធីមានមិនលើសពីថ្លៃប្រាក់កម្រៃសរុបដែលបាន ចំណាយ ឬ ការចំណាយទៅអោយសាខាដែលមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។ វាគ្មានអ្វីដែលក្នុងកិច្ចសន្យានេះ អាចរៀបរាប់ពីការផ្តល់សិទ្ធិមួយចំនួន ការបំបាត់ផលអាក្រក់ ឬ អត្ថប្រយោជន៍ចំពោះមនុស្សមួយចំនួន ឬ អង្គភាព មិនមែនជាភាគីម្នាក់ក្នុងកិច្ចសន្យានេះ។ កាតព្វកិច្ចរបស់យើងដែលមានក្នុងកិច្ចសន្យានេះ មិនបានរៀបរាប់ពី កាតព្វកិច្ចផ្ទាល់ខ្លួនទេសំរាប់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់យើង មន្រ្តីមួយចំនួន កម្មករ ឬ ម្ចាស់ភាគហ៊ុន។ ការកើនឡើងនូវ បំណុលមួយចំនួន ដែលមានចែងក្នុងកិច្ចសន្យានេះ អាចត្រូវបានបំពេញចិត្តតែឯង ពីការទទួលបានថ្លៃលើប្រាក់កម្រៃ ដែលបានផ្តល់អោយ ហើយត្រូវបានកំណត់ចំពោះការបំផ្លាញដោយផ្ទាល់។

10. ការវិនិយោគដោយឯករាជ្យ

ការរួមបញ្ចូលចំណេះដឹង ដែលអ្នកធ្លាប់បានអានកិច្ចសន្យានេះ ហើយបានយល់ព្រមចំពោះលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ អ្នកយល់ថា V9BET គឺមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងដោយមានការរង្គសផ្ទាល់ ឬ ប្រយោល ក្នុងការផ្ញើឬបញ្ជូនទៅ អោយអតិថិជន ដែលមានរយៈពេលខុសពីកិច្ចសន្យានេះ ឬ ដំណើរការផ្ញើសារតាមបណ្តាញមានភាព ស្រដៀងគ្នា ឬ បំពេញអោយដោយបណ្តាញផ្ញើសារ។ អ្នកអាចមានភាពជាម្ចាស់ ដើម្បីគណនាពីតម្រូវការ នៃការចូលរួមក្នុងកម្មវិធី ដែលបានផ្ញើឬបញ្ជូននេះ ហើយវាមិនអាស្រ័យលើក្រុមអ្នកតំណាងមួយចំនួនទេ ការធានា ឬ របាយការណ៍ផ្សេងទៀត ដែលមានចែងក្នុងកិច្ចសន្យានេះជាលើកទីបួន។

11. ច្បាប់គ្រប់គ្រង

កិច្ចសន្យានេះ នឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់នៃចក្រភពអង់គ្លេស ដែលគ្មានសេចក្តីយោងលើជម្រើសច្បាប់ គ្រប់គ្រង។ រាល់សកម្មភាពមួយចំនួន ដែលទាក់ទងនឹងកិច្ចសន្យានេះ ត្រូវបានគេទទួលយកទៅអនុវត្តក្នុងទីក្រុង ឡុងស៍ ហើយអ្នកមិនអាចមានការយល់ព្រមបដិសេធ ចំពោះសាលាក្តីនៃតុលាការរបស់ពួកគេបានទេ។

12. ការបែងចែកការងារ និង ការបញ្ឈប់

សាខាមិនអាចផ្តល់ជូនចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានទេ ដោយមានប្រតិបត្តិការច្បាប់ ឬ បើមិនដូច្នោះទេ វាមិនមានលិខិតលាយល័ក្សអក្សរជាមុនទេនៃ V9BET ។ ការកំណត់ពីប្រធានបទ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ នឹងត្រូវបាន ចងក្រង ការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ និង ការបង្ខំអោយមានការប្រឆាំងនឹងសាខា និង V9BET និង អ្នកទទួលបាន ជោគជ័យរបស់យើង និង ការផ្តល់សិទ្ធិ។

13. ការមិនបដិសេធ

ការបរាជ័យរបស់យើង ដើម្បីបង្ខំការអនុវត្តយ៉ាងហ្មត់ចត់របស់អ្នកដែលបានផ្តល់អោយ ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ នឹងមិនមានការបដិសេធចំពោះសិទ្ធិរបស់យើងទេ ដើម្បីបង្ខំអោយមានការផ្តល់អោយ ឬ ការកំណត់មួយចំនួនដែល មានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។ វាគ្មានការកែប្រែ ការបន្ថែម ការលុបចោល ឬ ភាពសមស្រប ចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀង នេះគឺត្រូវបានអនុញ្ញាតិ ឬ ការទទួលស្គាល់ពីយើង។ វាគ្មានកម្មកររបស់យើងទេ មន្រ្តី ឬ ភ្នាក់ងារអាចមានការផ្លាស់ប្តូរ ការបញ្ជាក់ ឬ ការបដិសេធក្នុងការផ្តល់អោយចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

14. ការកែបំបាត់ហេតុអាក្រក់

សិទ្ធិ និង ការបំបាត់ហេតុអាក្រក់របស់យើង មិនមែនជាសិទ្ធិផ្តាច់មុខទេ។ល។ ការអនុវត្តម្តង ឬ ច្រើនលើការផ្តល់អោយក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ មិនអាចច្រានចោលការអនុវត្តដែលបានផ្តល់អោយផ្សេងទៀត។ អ្នកទទួលស្គាល់ បញ្ជាក់ និង យល់ព្រម ដែលការបំផ្លាញមិនស្មើគ្នាទេសម្រាប់ការវិវាទគ្នា ឬ ការគំរាមកំហែង លើការវិវាទគ្នា ដែលមានក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ និង ហេតុការណ៍ដែលបង្កអោយមានវិវាទ ឬ ការគំរាមកំហែង លើការវិវាទគ្នា ដែលបានផ្តល់អោយមួយចំនួនលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ការគោរពសិទ្ធិ និង កាតព្វកិច្ចរបស់ភាគី ទាំងឡាយ អាចមាន ការបង្ខំដោយការអនុវត្តជាក់លាក់ ការបញ្ជា ឬ ការបំបាត់ហេតុអាក្រក់ដោយយុត្តិធ៌ម។ វាគ្មានអ្វីមានក្នុងកិច្ចព្រម ព្រៀងនេះទេអាចកំណត់ ឬ ប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនៅចំពោះច្បាប់ ឬ បើមិនដូច្នោះទេ ការវិវាទ ឬ ការគំរាមកំហែងលើ ការផ្តល់អោយដែលមានក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ វាមានគោលបំណងផ្តល់អោយ មានការបញ្ជាក់អោយច្បាស់ថា ការគោរពសិទ្ធិ និង កាតព្វកិច្ចរបស់យើង អាចមានការបង្ខំដោយយុត្តិធ៌ម ចំពោះច្បាប់ ឬ បើមិនដូច្នោះទេ។

15. ការបែកចេញពីគ្នា/ ការបដិសេធ

នៅពេលណាដែលមានភាពសមស្រប ការផ្តល់អោយនីមួយៗនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ អាចត្រូវបានគេបកស្រាយ ជាលក្ខណៈមួយមានប្រសិទ្ធិភាព និង សុពលភាពដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ស្នើសុំ ប៉ុន្តែ ប្រសិនបើការផ្តល់អោយ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ អាចអស់សុពលភាព មានការខុសច្បាប់ ឬ គ្មានការបង្ខំដោយមានការគោរព ដូចជាការផ្តល់ អោយដែលគ្មានប្រសិទ្ធិភាពតែប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីពង្រឹងការអស់សុពលភាព ឬ ការមិនបង្ខំ ការមិនបដិសេធចំពោះ អ្នករក្សាទុកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ឬ ការផ្តល់អោយមួយចំនួន។ វាគ្មានការបដិសេធណា នឹងត្រូវបានផ្តល់អោយ ពីការអនុវត្ត ឬ ការបរាជ័យដើម្បីបង្ខំលើសិទ្ធិមួយចំនួន ហើយត្រូវតែសរសេរលាយលក្ខណ៍អក្សរដែលមាន ប្រសិទ្ធិភាព។

16. កំណែអំណាច

ប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ត្រូវបានបកប្រែ នោះអត្ថបទជាភាសាអង់គ្លេសអាចមានការបញ្ចុះបញ្ចូល។ រាល់ឯកសារដទៃទៀតមួយចំនួន បានផ្តល់អោយមានការភ្ជាប់ទាក់ទងគ្នាជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ អាចជា ភាសា អង់គ្លេស ឬ វាអាចមានការរៀបចំប្រតិបត្តិការត្រឹមត្រូវមួយ ជាភាសាអង់គ្លេស និង ប្រតិបត្តិការរបស់ ជនជាតិ អង់គ្លេស អាចមានការបញ្ចុះបញ្ចូលក្នុងករណីមានជំលោះមួយចំនួនរវាងពួកគេ។

V9BET

V9BET នឹងបង់ជូនភ្នាក់ងារលើភាគរយរួមបញ្ចូលមួយ ដែលមានការរួមបញ្ចូល ប្រាក់ចំណេញ ប្រចាំខែ សំរាប់ កីឡា កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ ឆ្នោត ស្លតនិងហ្គេម ដែលបានផ្តល់អោយ ជាលទ្ធផលនៃការផ្ញើឬបញ្ជូនផ្ទាល់ ដោយការរួមបញ្ចូលប្រាក់ឈ្នះសុទ្ធ គឺមាន: ក្រុមហ៊ុន កីឡា កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ ឆ្នោត ស្លតនិងហ្គេម ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធលើការលេងនៅកាស៊ីណូដោយការភ្នាល់ ចាញ់របស់អតិថិជន កាត់បន្ថយលុយដែល បានចំណាយទៅអោយអតិថិជនជាការបោកប្រាស់ ការទារលុយមកវិញ ថ្លៃធនាគារ ថ្លៃកន្លែង ប្រាក់បន្ថែម និង ប្រាក់លើកទឹកចិត្តដទៃទៀតដែលបានផ្តល់អោយអតិថិជន។
ថ្លៃផ្ញើឬបញ្ជូន និង ប្រាក់កម្រៃ គឺផ្តោតទៅលើការគណនាពិតប្រាកដ ដោយយោងទៅលើស្ថិតិរបស់យើង និង វិធីសាស្រ្តមួយចំនួន។

ការធ្វើផែនការណ៍ អត្រាប្រាក់កម្រៃ (ការបកស្រាយលើមូលដ្ឋាន V9BET ជាលទ្ធផលចុងក្រោយ និង ការរួមបញ្ចូលគ្នា)។

អតិថិជនសកម្ម ទឹកប្រាក់ឈ្នះ/ចាញ់សុទ្ធ អត្រាប្រាក់កំម្រៃ
>=5 0 – 7,000 USD 22%
7,001 – 99,000 USD 32%
99,001 USD + 42%

នេះគឺជារូបមន្តគំរូមួយ ដែលពន្យល់ពីប្រាក់កម្រៃរបស់អ្នកគឺត្រូវបានគណនាដូចខាងក្រោម៖

កីឡា កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់, ឆ្នោត ស្លតនិងហ្គេម
- ប្រាក់បន្ថែមរបស់អ្នកលេង
- ការសងប្រាក់ត្រលប់វិញ
- ថ្លៃផ្ញើឬបញ្ជូនរបស់ធនាគារ
- ថ្លៃវេទិកា

------------------------------
ចំណូលសុទ្ធ
X នៃអត្រាប្រាក់កម្រៃ (%)
------------------------------
ចំណូលប្រាក់របស់អ្នក

កំណត់សម្គាល់៖

 • ប្រសិនបើអតិថិជនសកម្មមានតិចជាង៥ ប្រាក់កម្រៃនឹងមិនត្រូវបានគណនាទេ។
 • ប្រសិនបើតុល្យភាពអវិជ្ជមានប្រចាំខែជាក់លាក់ នោះតុល្យភាពអវិជ្ជមាននឹងត្រូវនាំយកទៅជាប្រចាំខែ រហូតដល់មានសកម្មភាពថ្មីចំពោះការឈ្នះសុទ្ធជាវិជ្ជមាន។

ឧទាហរណ៍ 1: ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនឈ្នះ/ចាញ់សុទ្ធ គឺ USD 7,000 អតិថិជនសកម្ម< 5 គ្មានប្រាក់កម្រៃទេ

ឧទាហរណ៍ 2: ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនឈ្នះ/ចាញ់សុទ្ធ គឺ USD 1,000 អតិថិជនសកម្ម>=5 មានប្រាក់កម្រៃ = 1,000 x 22%

ឧទាហរណ៍ 3: ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនឈ្នះ/ចាញ់សុទ្ធ គឺ USD -500 អតិថិជនសកម្ម>=5 គ្មានប្រាក់កម្រៃទេ និងUSD -500 នឹងត្រូវយកទៅខែក្រោយ។

ឧទាហរណ៍ 4: ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនឈ្នះ/ចាញ់សុទ្ធ គឺ USD 8,000 អតិថិជនសកម្ម>=5 មានប្រាក់កម្រៃ = 7,000 x 22% + ( 8,000 – 7,000 ) x 32%

ការចាប់ផ្តើម-៥ជំហ៊ានងាយៗ

 1. សូមអាននូវលក្ខខន្តិកៈ ភ្នាក់ងារ
 2. សូមផ្ញើរជាអ៊ីមែលដែលនូវឈ្មោះពេញរបស់លោកអ្នក, លេខទូរស័ព្ទសំរាប់ទាក់ទង, អាស័យដ្ឋានស្នាក់នៅ, ប្រទេស, អ៊ីមែល, និងពត៌មានសំរាប់ទំនាក់ទំនងផ្សេងៗទៀត(ប្រសិនបើមាន) ដូចជា Yahoo , Skype… រួចផ្ញើរមកកាន់ affiliate@v9betkh.com.
 3. ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងលោកអ្នកនឹងទទួលបានពីការបញ្ជាក់យល់ព្រមទទួលយកសំរាប់កម្មវិធីនេះ។ ប្រសិនការដាក់ពាក្យរបស់លោកអ្នកបានជោគជ័យលោកអ្នកនឹងទទួលបានអ៊ីមែលដែលផ្តល់ពត៌មានអំពីគណនីភ្នាក់ងាររបស់លោកអ្នក។
 4. ចាប់ផ្តើមការបញ្ជូនអតិថិជនរបស់អ្នក
 5. ទទួលយកកំរៃដែលលោកអ្នកបានចំណេញ!

ចាប់ផ្តើមសន្សុំពីថ្ងៃនេះទៅ! ចូលរួមជាមួយកម្មវិធីភ្នាក់ងារV9BET

ប្រសិនលោកអ្នកមានសំនូរចង់សួរ, សូមទាក់ទង affiliate@v9betkh.com.